25 %
Kläder, hushållsartiklar, fordon, m.m.
12 %
Livsmedel (i butik), restaurangbesök, persontransporter,
hotell m.m.
6%
Tidningar, bio, teater m.m.
0%
Sjukvård, barnomsorg, banktransaktioner m.m.
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Olika påläggsmoms
7:1
Beräkna pris inkl. moms
Försäljningspris utan moms
Moms (0,25 x 117)
Försäljningspris inkl. moms
65,00
+ 52,00
= 117,00
+ 29,25
= 146,25
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Varukostnad (utan moms)
Pålägg (0,8 x 65)
7:2
Påläggsmoms
Avdragsmoms
25 %
20 %
12 %
10,71 %
6%
5, 66 %
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Avdragsmoms
7:3
Beräkna momsinbetalning
= Att betala eller få tillbaka från Skatteverket
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Utgående moms (försäljningsmoms)
– Ingående moms (inköpsmoms)
7:4
Beräkna moms
Wassbergs skiduthyrning har köpt in varor och tjänster
för totalt 350 000 kr inkl. moms.
Utgående moms (1 300 000 x 0,2)
260 000
Ingående moms (350 000 x 0,2)
- 70 000
Moms att betala
190 000
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Uthyrningen och försäljningen var totalt 1 300 000 kr inkl. moms.
7:5
Beräkna moms, forts.
De hade köpt in varor och tjänster för totalt 1 100 000 kr inkl. moms.
Utgående moms (50 000 x 0,2)
10 000
Ingående moms (1 100 000 x 0,2)
- 220 000
Moms att få tillbaka
- 210 000
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Uthyrning och försäljning var totalt 50 000 kr inkl. moms.
7:6