34 72 X

advertisement
2
antal
ordningstal
• Ringa in i tiogrupper.
Skriv antalet.
34
Det är __________ kulor.
• Räkna strecken och skriv talet.
72
Det är ___________ streck.
• Sätt ett x i rutan där det är flest frukter.
X
18
namn
_______________________________
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
antal
dela upp tal
• Skriv talen.
35
30 + 5 = _____
97
90 + 7 = _____
28
20 + 8 = _____
89
80 + 9 = _____
63
60 + 3 = _____
71
70 + 1 = _____
• Dela upp talen i tiotal och ental.
5
40 + _____
45 = _____
5
10 + _____
15 = _____
4
60 + _____
64 = _____
4
20 + _____
24 = _____
9
50 + _____
59 = _____
70 + _____
0
70 = _____
• Talet 24 kan delas upp 20 + 4 eller 12 + 6 + 6.
Dela upp talet 24 på tre andra sätt.
1
20+2+2
2
12+12
Exempel
3
2+2+2+18
• Ringa in den fjärde bilen.
Rita ett X under den första bilen.
X
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
_______________________________
19
2
läsa, skriva och storleksordna tal
antal
• Dra streck till rätt tal.
trettio
13
11
tjugofem
elva
5
sextiosju
30
tretton
25
fem
67
• Ringa in alla jämna tal.
2 13 16
4 11 25 33
55 20 43 32 68 86 98
• Skriv ett jämnt tal som är större än 10 men mindre än 18.
Exempel
• Skriv ett udda tal som är större än 50 men mindre än 70.
Exempel
12
20
namn
_______________________________
63
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
läsa, skriva och storleksordna tal
antal
• Skriv talen som saknas på tallinjen.
0 2 4 6 8
10 121416
18 20 • Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.
45
32 11 65
3
54
3 ____
11 ____
32 ____
45 ____
54 ____
65
____
• Skriv talens grannar.
19 20 21
68 69 70
34 35 36
98 99 100
• Ringa in alla tal som är större än 20.
8
kopiering tillåten
19
63
99
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
13
44
12
21
_______________________________
21
2
positionssystemet
siffrors värde
• Vilka är talen?
_____
13
_____
48
_____
21
• Ringa in tiotalen.
15
31
244
57
68
179
90
139
48
51
473
89
• Ringa in entalen.
16
25
• Vilket värde har siffran 5 i talet 543?
Ringa in.
A
B
C
5
50
500
• Vilket värde har siffran 2 i talet 625?
Ringa in.
A
B
C
2
20
200
• Vilket värde har siffran 7 i talen?
147
22
namn
7
_______
75
70
700
_______ 734 _______
_______________________________
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
symboler för tal
• I det romerska riket skrev man
sådana här symboler för tal.
cc
c
201
123
A
Vilken symbol betyder tiotal? Ringa in.
• Skriv talet 311 med
romerska symboler.
c
B
C
CCCXI
• Mira skriver två tal så här. 125
340
• Skriv talet 207 på hennes sätt.
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
_______________________________
23
2
del av helhet
jämföra och benämna enkla bråk
• Ringa in figurerna som är
delade i lika stora delar.
• Vilket bråk visar bilden? Ringa in.
1
2
1
4
1
3
1
4
• Måla av varje figur.
24
namn
_______________________________
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
del av antal
tal i bråkform i vardagen
• Hur stor andel av tröjorna är gula?
Svara i bråkform.
1
4
• Hur stor andel av tröjorna är blå?
Svara i bråkform.
4
6
• Mira och Lina diskuterar vem som har rätt.
Vem är det som har rätt?
1
chokladkaka.
2
Då får jag mest.
Jag tar
A
Lina har rätt
B
Mira har rätt
C
Ingen har rätt
Mira
Förklara.
kopiering tillåten
2
chokladkaka.
4
Då får jag mest.
Jag tar
Lina
Båda får lika mycket. Bråken är lika stora.
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
_______________________________
25
2
huvudräkning med addition och subtraktion
inom talområdet
0–20
• Dubbelt och ett mer än dubbelt.
8
4 + 4 = ___
4 + ___
5 = ___
9
12
6 + 6 = ___
7 = ___
13
6 + ___
14
7 + 7 = ___
7 + ___
8 = ___
15
• Räkna i huvudet.
9
7
b. 2 + 5 = ____
8
c. 4 + 4 = ____
1. a. 6 + 3 = ____
3
13
b. 15 – 2 = ____
10
c. 18 – 8 = ____
2. a. 10 – 7 = ____
10
11
e. 5 + 6 = ____
14
f. 7 + 7 = ____
d. 6 + 4 = ____
namn
10
17
h. 9 + 8 = ____
12
i. 3 + 9 = ____
g. 8 + 2 = ____
9
7
e. 13 – 6 = ____
9
f. 18 – 9 = ____
d. 16 – 7 = ____
26
_______________________________
6
8
h. 15 – 7 = ____
9
i. 17 – 8 = ____
g. 11 – 5 = ____
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
sambandet addition och subtraktion
sambandet addition och multiplikation
• Använd siffrorna och skriv fyra
olika uppgifter med hjälp av dem.
459
4 + ___
5 =
___
5 + ___
4 =
___
9 – ___
4 =
___
9 – ___
5 =
___
9
___
9
___
5
___
4
___
• Vilka hör ihop? Dra streck.
4 .10
40
10 + 10 + 10
6 .10
30
10 + 10
2 .10
60
10 + 10 + 10 + 10
3 .10
20
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
• Beskriv bilden med hjälp av mattespråket.
Skriv på två olika sätt.
5 + 5 + 5 + 5 = 20
4 ∙ 5 = 20
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
_______________________________
27
2
skriftliga beräkningar med addition och
subtraktion inom talområdet
0–100
• Visa hur du löser uppgifterna.
56 + 23 =
79
34 + 17 =
51
93 – 26 =
67
• Fia läser 22 sidor första dagen.
Nästa dag läser hon 15 sidor till. Hur många sidor har hon då läst?
• Leos bok innehåller 30 sidor. Samirs bok har dubbelt så många sidor. Hur många sidor har den boken?
28
namn
37
60
_______________________________
kopiering tillåten
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
2
överslagsräkning
uppskattning
• Emy köper en bok för 59 kr och ett block för 29 kr. Hon lämnar fram en hundralapp.
Hur mycket ska hon ungefär få tillbaka?
ca 10 kr
• Nora köper en bok för 48 kr och en penna för 12 kr. Vilka tal är de bästa alternativen om hon ska uppskatta det totala priset? Ringa in.
A
40 + 10
B
40 + 20
C
50 + 10
D
50 + 20
• Aron ska köpa 8 kort till sin samling.
De kostar 9,99 kr styck.
Han lämnar fram 100 kr och får tillbaka en 20-lapp.
Kan det stämma?
kopiering tillåten
A
Ja, det stämmer.
B
Nej, han fick för lite.
C
Nej, han fick för mycket.
• målet i sikte 1-3 © askunge ab
namn
_______________________________
29
Download