Uploaded by User1478

Projektledare för lärarengagemang gällande FN

Projektledare för lärarengagemang gällande FN-frågor
Hej jag heter Maria och är utbildad lärare och har jobbat i 25 år som lärare på alla stadier från de
lägre åldrarna till gymnasiet där jag jobbar idag som engelska, handels och historia lärare. Jag jobbar
förnärvarande på Handelsprogrammet där vi arbetar i projekt i alla årskurser, så projektarbete är
något som jag är van att arbeta med och leda. Jag älskar mitt jobb som lärare men efter 10 år som
gymnasielärare så vill jag nu utvecklas vidare och söker därför nya utmaningar.
Jag har även ett förflutet som ledare och utbildningsansvarig inom Dalarnas gymnastikförening samt
Leksands gymnastikklubb och Junis (NTO) i Falun/Sågmyra/ Bjursås samt att jag även arbetar som
skyddsombud på min skola. Som ni märker så är jag van att jobba inom flera områden men med
utbildning som grund. På min fritid läser jag böcker är ute i naturen och umgås med mina barn och
vänner, samt har ett eget företag där jag arbetar med ljusstöperi, bakning och tovning inom både
försäljning och kursverksamhet, samt marknadsföring och social mediamarketing för företag och
personer.
Hur är jag då som person, jag skulle säga att jag har en positiv livssyn, är självständig och vet vad jag
vill, samtidigt som jag är flexibel för att hitta lösningar på problem som uppstår efter vägen. Jag är
van att kunna motivera trötta tonåringar och att driva dem mot ett mål som kanske inte alltid är
synligt utan behöver tydliggöras och plockas ner i delmoment innan man kan ta sig i mål. Genom att
vara noggrann och ha ett strukturerat sätt att planera och genomföra de olika delarna så brukar jag
få elever och medarbetare med mig på resan. Som lärare är det viktigt att arbeta analytiskt och
kunna lägga upp ett strategiskt arbete för att kunna visa på framstegen som elever eller medarbetare
gör. Jag jobbar även som VFU-handledare för lärarstudenter och ämnesansvarig för Engelska
instutionen.
Det är mötet med människor som gör att jag brinner, jag tycker om att få dela kunskap och
upplevelser med andra människor. Jag brinner för mänskliga rättigheter och delaktighet, och arbetar
för att hitta ett inkluderande arbetssätt där alla kan vara med utifrån sin förmåga och möjlighet, alla
kan bidra på sitt sätt med sin kunskap.
Maria Lennartsson
Tidigare arbete:
1994- 2003
Statoil Insjön
Säljare/ vid behov och lov
1998-2000
Gagnefs Kommun Mockfjärds skolan
Grundskolelärare 1-7
2003-2011
Leksands Kommun
Grundskollärare/speciallärare
2011- Fortfarande Leksands Gymnasium
Gymnasielärare SVA/ENG
Utbildning:
1993-1996
Grundskollärarprogrammet 1-7 sv/so/eng
Högskolan Dalarna
2011-2014
Svenska som andra språk
Högskolan Dalarna
2015-2019
Engelska 90 hp mot äldre åldrar
Högskolan Dalarna
Andra uppdrag:
2020- fortfarande
Social Media Manager
1998-2010
Barngymnastikledare och AG tränare för barn och ungdom i Insjön/Leksand
2006
Ansvarig för utbildning gällande barn och ungdom Dalarnas Gymnastikförening
2004-2006
Ansvarig för Junisverksamheten i Sågmyra distriktet
Språk:
Svenska
modersmål
Engelska
utmärkt
Teckenspråk (svenskt)
rimligt
Körkort B
Word, Excel, Adobe Illustrater,
Vi söker en projektledare för
lärarengagemang
Svenska FN-förbundet söker nu till kansliet i Stockholm en projektledare
med huvudansvar att öka lärares engagemang för FN-frågor, både i
grundskolan och gymnasiet. Tjänsten är en heltidstjänst med start den 1
september 2021.
Som projektledare för lärarengagemang kommer ditt huvudfokus vara att
utveckla och sjösätta en ny verksamhet riktad särskilt mot grundskolan.
Därutöver kommer du bli en viktig del i vårt samarbete med våra
certifierade gymnasieskolor, så kallade FN-skolor. Arbetet är mångskiftande
med uppgifter som utbildningar, temadagar, seminarier, utbildningsmaterial,
marknadsföring, nätverksbyggande, projektadministration (inklusive
budgetansvar).
Som projektledare ingår du i ett tight team på skolenheten där var och en
har ansvar för att driva specifika projekt. Ditt projektansvar gäller utveckling
och start av ett nytt medlemserbjudande riktat till grundskolan. Men stor del
av ditt arbete kommer även vara att aktivt delta i skolenhetens arbete
gentemot våra FN-skolor. Du förväntas också bidra med pedagogisk
kompetens i övriga projekt på kansliet.
Arbetsuppgifter







Projektledaransvar för FN-förbundets verksamhet riktad till lärare.
Planera, arrangera och utvärdera olika läraraktiviteter.
Huvudansvar för att utveckla nytt medlemserbjudande till grundskolor.
Övergripande ansvar för FN-förbundets kommunikation riktad mot
lärare.
Ansvar som kontaktperson för ca 10-12 FN-skolor.
Planera och genomföra marknadsföringsaktiviteter av FN-skola och
skolmedlemskap.
Medverka i utveckling och uppdatering av FN-förbundets
skolmaterial.
Administrera webb och sociala kanaler riktad till lärare.
Bidra med pedagogisk kompetens i Svenska FN-förbundets övriga
verksamhet samt delta i gemensamma aktiviteter riktade gentemot
FN-rörelsen i Sverige.
Kvalifikationer

Relevant akademisk examen, gärna lärarexamen för
grundskola/gymnasium.
 Mycket god kunskap om svenska skolans läro- och kursplaner
angående internationell politik och FN. God kännedom om och
intresse för internationell politik och FN.
 Erfarenhet av att arbeta med globala frågor med lärare och/eller
ungdomar
 God kommunikatör som trivs med att utbilda och föreläsa.
 Erfarenhet av projektledning med rapporteringsansvar
 Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt
och skriftligt
 God kunskap om kommunikationsarbete och digitala pedagogiska
verktyg.
Meriterande

Erfarenhet av arbete med lärarfortbildning och pedagogiskt material.
 Erfarenhet av internationella projekt i skolan och av
projektbidragsansökningar
 Erfarenhet av arbete inom ideell organisation eller folkrörelse
Personliga kompetenser & färdigheter


Pedagogisk
 Positiv, kreativ och initiativrik
 Självständig, strukturerad, noggrann och driven
 Nätverkande och flexibel lagspelare
 Strategisk och analytisk med förmåga att se till helheten
 Inspireras av FN-förbundets värdeord: inkluderande, drivande och
modig
Svenska FN-förbundet erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i
en internationell och engagerad miljö. Vi värdesätter de kvaliteter som
mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför
sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.