Uploaded by User1745

Ma 2a Uppdrag 3

Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Redovisa dina beräkningar, så att läraren lättare kan ge dig tips och
bedöma dina kunskaper!
I och med Skolverkets förändringar i kursplanerna erbjuder vi från och med den 1 juli 2018
möjligheten att lösa uppgifter med hjälp av programmering. Om du öppnade detta uppdrag
före 1 juli 2018 så kan du bortse från nedanstående text, och bara lösa uppgiften utan som
vanligt.
Vissa uppgifter kan lösas på olika sätt och med olika strategier för problemlösning. Ett av
sätten att lösa uppgifter är att använda programmering. Det är inget krav, utan endast ett av
alla sätt du kan välja. Det påverkar inte bedömningen av uppgiften om du väljer
programmering eller inte, utan du väljer själv hur du gör. Om du inte kan programmera, men
är intresserad av att lära dig, så finns träning här: https://code.nok.se/#/oversikt
Om du väljer att lösa en uppgift med programmering gäller följande:





Fråga 1 och 2 passar bra att lösa med programmering i detta uppdrag.
Du ska inte redovisa din kod, utan du ska redovisa vilka beräkningar som du skrivit in i
koden, ungefär på samma sätt som du skulle redovisat beräkningar om du hade använt en
miniräknare.
Din lärare bedömer inte din kod, utan beräkningarna som du skrivit in i koden. T ex om du
har skrivit en kod som räknar ut en procentsats, skall du redovisa att först räknar koden ut
hur mycket priset sänkts genom att ta ursprungspriset minus reapriset, och att det värdet
sedan divideras med ursprungspriset och till sist mulitipliceras med 100.
Om du väljer att programmera, så kan du använda en editor som finns här:
https://code.nok.se/#/oversikt
Om du endast redovisar koden och inte beräkningarna, kommer din lärare skicka tillbaka
uppdraget så att du får komplettera det med beräkningarna.
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 1
Lös ekvationen −3x2 − 27x = 42
Skriv /infoga dina lösningar mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 2
En teleabonnent som ringer 400 markeringar får betala 535 kr. En annan abonnent som anlitar
samma operatör ringer 2000 markeringar och får betala 1175 kr. Ange den funktion enligt vilken
teleblaget tar betalt på formen y = kx + m.
Skriv /infoga dina lösningar mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 3
Beräkna x. Linjen inuti triangeln är parallell med triangelns bas.
Skriv /infoga dina lösningar mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 4
I en rätvinklig triangel är den ena kateten 9,5 cm och hypotenusan 18,0 cm. Beräkna triangelns
omkrets.
Skriv /infoga din lösning mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 5
Lös ekvationssystemet nedan.
Skriv /infoga din lösning mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 6
En linje går genom punkten (3, 1) och är parallell med en annan linje 0,8x + 2y – 2 = 0. De båda
linjerna begränsar tillsammans med koordinataxlarna ett område. Beräkna detta områdes area.
Skriv /infoga din lösning mellan linjerna!
Senast sparat av sdur1 2018-07-07
Uppgift 7
Funktionen y = 5 + ax + bx2 , där a och b är konstanter, är given.
a) För vilket värde på b är funktionens graf en rät linje?
b) För vilka värden på b har funktionen ett nollställe? (Ditt svar kan givetvis innehålla
konstanten a.)
Skriv /infoga din lösning mellan linjerna!