Kapitel 1: Palliativ vård och etik

advertisement
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Ett palliativt förhållningssätt
Övergång till palliativ vård i livets slutskede
Samtal i livets slutskede
Livsuppehållande behandling
Döden och den döda kroppen
Sammanfattning och reflektion
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
1. Ett palliativt förhållningssätt
Startsida
BILDSPEL Vårdpersonalens tankar
FILM Möt Sven - Alzheimersjukdom
FILM Mentor om etik och människosyn
FAKTA Värdegrund
FILM Mentor om ett holistiskt synsätt
FILM Möt Siv – KOL och hjärtsvikt
ÖVNING 1 Bemötande
2
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
2. Övergång till palliativ vård i livets slutskede
Startsida
FILM Mentor om brytpunktsbedömning
FILM Möt Barbro - Cancer
FAKTA Brytpunkten
FAKTA Fortsatt behandling
FAKTA Etik - 5 etiska principer
ÖVNING 2 Etiska principer som vägledning inför beslut
Medicinsk
fördjupning
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
3. Samtal i livets slutskede
Startsida
FILM Mentor inleder
FAKTA Genomföra brytpunktssamtal
FAKTA Vad ska sägas?
ÖVNING 3 Svåra frågor
FILM Mentor och läkare samtalar om brytpunktssamtal
FAKTA Närstående
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
4. Livsuppehållande behandling
Startsida
FILM Mentor om livskvalitet
FAKTA Medicinering
FAKTA Hjärt- och lungräddning
FAKTA Hjärt- och lungräddning Läs mer
Vill du veta mer?
Medicinsk
fördjupning
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
5. Döden och den döda kroppen
Startsida
FILM Mentor om respekt
FAKTA Vördnad inför döden
FAKTA Rutiner vid dödsfall
Vill du veta mer?
1. PALLIATIV VÅRD OCH ETIK
6. Sammanfattning och reflektion
FAKTA Sammanfattning
FAKTA Reflektionsfrågor
Download