vision västra götaland det goda livet

advertisement
¤
vision västra götaland
det goda livet
Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland – Det goda livet
Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst
Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra
kommunförbunden, i dialog med ett stort antal aktörer. Visionen
antogs av regionfullmäktige den 5 april 2005.
idéer om framtiden
för det goda livet
i västra götaland
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen tillsammans
med kommunerna i regionen har gjort en plan för hur
Västra Götaland ska bli en bättre plats att bo och arbeta i.
Många andra har också varit med och gjort planen,
till exempel företag, föreningar och myndigheter.
Planen är idéer och tankar om hur Västra Götalandsregionen ska utvecklas och fungera bra på olika områden
och bli en plats för det goda livet. Det goda livet betyder
att ekonomin måste fungera, att naturen och allt som
finns i naturen håller och att människor kan leva ett bra liv.
innehåll
2
4
6
7-8
9-14
9
10
12
13
14
16
17
Förord
Detta är »Det goda livet«
Samhället måste hålla i framtiden
4 frågor som vi alla måste tänka på
Vilka områden som ska förändras
och förbättras i regionen
Företagen
Utbildning
Resor, transporter, vägar och järnvägar
Kultur
Hälsa är att vara frisk och må bra
Så här ska arbetet med »Det goda
livet« gå till
Kontakt
Tankarna och idéerna i den här planen ska användas
av politiker och alla andra som arbetar för regionen.
Det är viktigt att alla är intresserade och anstränger sig
för att vi ska lyckas med det som planen säger. Œ
hans aronsson
regionfullmäktiges
ordförande
3
¤
Det goda livet
detta är det goda livet
ƒ Att vara frisk och må bra.
ƒ Att ha arbete och få gå i skola.
ƒ Att känna sig trygg och att få vara med i samhället och kunna vara med och bestämma.
4
¤
ƒ Att ta hand om naturen, att ha bra bostäder och trivas på jobbet.
ƒ Att barn och unga ska få det de behöver i samhället.
ƒ Att samhället utvecklas så att det finns till för alla.
ƒ Att det finns mycket kultur.
så här fungerar planen
planen är i 3 olika delar
Den första delen handlar om att samhället ska utvecklas så att det också håller för människor
i framtiden. Då måste ekonomin fungera, vi måste ta hand om naturen och vi måste se till att
människor har ett bra liv.
Den andra delen handlar om 4 frågor som politiker och alla andra som arbetar och bestämmer i
regionen alltid måste tänka på.
Y De ska se till att regionen ska fungera bra för alla.
Y De måste se till att samhället är rättvist så att ingen blir orättvist behandlad.
Y De måste se till att alla får vara med i samhället.
Y De måste tänka på samarbete med andra länder.
Den tredje delen handlar om vilka olika områden som ska förändras och förbättras i regionen.
5
¤
del 1
Samhället måste hålla i framtiden
6
¤
att företag kan växa och skapa jobb
Politikerna måste alltid tänka på ekonomin. Det betyder att de ska arbeta för att regionen ska få
fler arbeten och företag, att pengarna ska räcka, att satsa pengar så att det ska finnas bra vägar,
bra möjligheter till telefon och internet. Det gör att företag som är bra för regionen kan växa.
att människor har ett bra liv
Politiker måste alltid tänka på att människor har ett bra liv.
Y Det betyder att de ska arbeta för att det ska finnas skolor och annan utbildning och att
människor ska få jobb.
Y Det betyder att människor ska vara friska och tjäna tillräckligt med pengar.
Y Politiker ska också arbeta för att människor ska vara med i samhället, det ska finnas kultur och
människor ska själva kunna hålla på med kultur.
att naturen håller
Politiker måste tänka på att naturen håller länge.
Y Det betyder att de ska arbeta för att skydda naturen mot farliga utsläpp som kan
skada människor och djur och som förändrar vädret.
Y De ska se till att det finns många olika sorters djur och växter.
Y Det betyder också att de ska ta hand om luften, marken och vattnet så att naturen
inte smutsas ner. Œ
del 2
4 frågor som alla måste tänka på
1) västra götaland ska fungera bra för alla
De olika delarna i Västra Götaland ska fungera bra tillsammans. När olika delar av regionen
samarbetar utvecklas regionen bättre och det blir bättre möjligheter för människor att bo och
leva här. Det blir bättre möjligheter till arbete och bra vård. Fler kan använda det som finns i
regionen, till exempel kulturen och fritidslivet.
Det är viktigt att människor lätt kan åka till olika platser i regionen. Då måste tåg, bussar och
färdtjänst fungera bra. Det är viktigt att kulturliv, företag och myndigheter samarbetar.
2) det ska vara rättvist mellan kvinnor och män
Om både kvinnor och män får visa och göra det som de är bra på utvecklas samhället bättre.
Y Det måste vara rättvist mellan kvinnor och män.
Y I framtiden ska det finnas fler kvinnor som jobbar i yrken där mest män jobbar nu,
till exempel som poliser eller chefer.
Y Fler män ska jobba mer som dagisfröknar eller sjuksköterskor.
Y Det är viktigt att fler kvinnor får bestämma både i politiken och i företag.
Y I framtiden ska kvinnor och män vara lika friska.
Y Västra Götaland ska bli en region där kvinnor inte blir slagna, våldtagna eller kränkta av män.
Y Kvinnor och män ska ha lika mycket lön. Œ
7
¤
3) alla ska vara med i samhället
Samhället ska fungera så bra att ingen behöver vara utanför varifrån de än kommer.
Ingen ska ha svårare att få jobb, utbildning eller ha svårare att vara med i kulturlivet eller
föreningar för att de kommer från något annat land eller folkgrupp. Att alla ska vara med
i samhället betyder att både människor och samhället har skyldigheter och rättigheter.
8
¤
Y I framtiden ska alla kvinnor och män som kommer från något annat land ha jobb
eller utbildning.
Y De som redan har utbildning när de kommer till Sverige ska kunna få jobba med det
de är utbildade till.
Y I framtiden ska arbetsgivare, myndigheter och föreningar samarbeta på ett bättre sätt
för att hjälpa invandrare att komma in i samhället.
Y Det är viktigt att fler som kommer från andra länder röstar, arbetar med politik och är
med och bestämmer i samhället.
4) samarbete med andra länder
Västra Götaland har mycket samarbete med andra länder genom att handla med andra länder,
och genom båtar och flyg mellan Sverige och andra länder.
Sverige får mer och mer kontakter med andra länder i världen, genom att handla med andra
länder och genom andra kontakter, till exempel internet.
Y I framtiden kommer Västra Götaland ha ännu fler företag som säljer varor till andra länder.
Y Västra Götaland ska utveckla olika sätt att samarbeta med andra länder i Europa
och resten av världen.
Y Västra Götaland ska arbeta för att bli en plats dit företag, duktig personal,
forskare och studenter vill flytta.
Y De som bor i Västra Götaland kommer att vara utbildade så att de också
kan ha kontakter och fungera utomlands.Œ
del 3
Vilka områden som ska förändras och förbättras i regionen
Företagen
Om regionen ska utvecklas och ha bra ekonomi behöver det finnas bra och många olika företag
som kan göra och sälja varor och tjänster både i Sverige och till andra länder. Det är viktigt att se
till att regionen fungerar så att det blir lätt för företag att finnas här. Det ska också vara lätt att
starta nya företag. Det måste finnas bra samarbete mellan forskning, företagen och resten av
samhället.
så här ska det bli
Y Företagen ska fungera bra, växa och finnas länge.
Y Företagen ska anställa människor så att många har jobb.
Y Om många människor har jobb fungerar samhället bättre.
Y Företagen ska alltid tänka på att inte smutsa ner naturen, att använda lite energi och att göra
varor som är miljövänliga.
Y Västra Götaland kommer att vara ett område som många turister besöker och Västra
Götaland kommer att tjäna mycket pengar på turism.
Y I Västra Götaland ser företagen till att det finns många olika sorters människor i personalen,
så att både kvinnor och män har jobb och så att människor från andra länder och människor
med funktionshinder har arbete. Œ
9
¤
Utbildning
Om människorna som bor i regionen har bra utbildning utvecklas regionen bättre.
Företag vill flytta dit människor har bra utbildning. Människor som har bra utbildning
tänker på att samhället ska fungera bra och länge.
10
¤
Det kommer hela tiden mycket ny teknik och många nya sätt att arbeta.
Därför är det viktigt att människor har möjlighet att lära sig mer när det behövs.
Det är viktigt att Västra Götaland har bra skolor och mycket forskning för att kunna utvecklas.
så här ska det bli
Y Grundskolor, gymnasium och utbildning för vuxna ska fungera bra och lära ut bra.
Y Skolorna ska lära ut sådant som gör att eleverna kan få jobb i regionen.
Y Skolorna ska tänka på vad eleverna behöver och eleverna ska kunna vara med och bestämma.
Y Skolorna i regionen ska samarbeta så att de kan hjälpas åt med utbildning och samtidigt
spara pengar.
Y Universitet, högskolor och forskning ska vara bättre än i andra länder.
Y Högskolor ska fungera så bra att många vill gå där och de ska samarbeta mycket med andra länder.
Y Hälften av alla vuxna ska ha en högskoleutbildning.
Y Högskolorna i regionen ska samarbeta så att det blir som ett universitet i hela regionen.
Y Det ska finnas lika bra utbildning i alla delar av regionen.
Y Det ska vara lätt för alla att få kompetensutveckling.
Y Kompetensutveckling kan vara kurser för att lära sig mer om sitt yrke.
Y De som ordnar kompetensutveckling ska samarbeta med företag och resten av samhället.
Y Alla som bor i regionen ska ha en utbildning som passar samhället som det är nu för tiden
utan att förstöra för samhället i framtiden.
Y I framtiden kommer alla att utbilda sig till det de själva vill och inte till det som man förr
tyckte att de skulle utbilda sig till, bara för att de var kvinnor eller män, eller bara för att de
kom från en viss folkgrupp. Œ
11
¤
Resor, transporter, vägar och järnvägar
Västra Götaland är det område i Norden som har mest resor och transporter med till exempel
lastbil, tåg, flyg eller bilar. Det är viktigt att regionen ser till att vägar, tåg och bussar fungerar
bra så att människor kan komma till arbeten, utbildning och så att de kan resa på sin fritid.
Det måste också finnas bra möjligheter för företag att transportera varor på tåg, med lastbil och
båt. Om transporter, resor och vägar fungerar bra kan regionen utvecklas och få bra ekonomi.
12
¤
så här ska det bli
Västra Götaland ska ha bra möjligheter för transporter och resor till andra länder.
Y Det ska till exempel finnas flyg direkt till alla viktiga platser i Europa.
Y Det ska vara Europas bästa hamn för båttransporter.
Y Det ska finnas mycket forskning om transporter som samarbetar med näringslivet och som
ser till att transporterna blir miljövänliga.
Y När man bygger ut vägar, järnvägar, flygplatser eller hamnar i Västra Götaland måste man
alltid tänka på att skydda naturen och att den ska hålla länge.
Y Man måste också se till att det blir bra för människor att bo och leva.
Y Det ska vara lätt för alla att resa med tåg och buss.
Y Det ska finnas tillräckligt med tåg och bussar i hela Västra Götaland så att det blir lätt
att åka mellan olika platser till arbeten och skolor.
Y Bussar, spårvagnar och tåg ska passa alla, kvinnor, män, barn och människor med funktionshinder.
Y Västra Götaland ska bygga ut bredbandet överallt så att alla lätt kan använda internet i
arbetet och för att vara med i samhället och utvecklas. Œ
Kultur
Västra Götaland är ett område som har mycket kultur. Här finns viktiga platser från förr i tiden.
Här finns Göteborgsoperan och orkestern Göteborgssymfonikerna. Kulturen i Västra Götaland
är viktig för människorna. Den gör att de kan träffas och utvecklas. Kulturen är också viktig för
att det ska bli fler jobb.
så här ska det bli
Y Alla människor i regionen ska kunna vara med i kulturlivet eller hålla på med kultur.
Y Det finns museer, samlingar med böcker, bibliotek och kurser som alla kan använda.
Y Västra Götaland är bra på att bevara gammal kultur.
Y Kulturen fungerar bra för alla folkgrupper och kulturlivet är rättvist mellan kvinnor
och män.Œ
13
¤
Hälsa är att vara frisk och må bra
I planen för Det goda livet är det mycket viktigt att se till att människor är friska och mår bra.
Om samhället fungerar bra har människor en bättre hälsa. När samhället utvecklade sjukvården
och människor fick bättre hus och arbeten fick människor också bättre hälsa och längre liv. Fortfarande finns det problem med sjukdomar och med att människor inte mår bra. Därför är det är
viktigt att alltid utveckla samhället så att det blir bra för människors hälsa.
14
¤
så här ska det bli
Y De som planerar i samhället måste alltid tänka på hur det ska bli bra för människors hälsa när
de till exempel ska bygga hus, skolor eller vägar.
Y Västra Götaland ska vara ett bra område att bo i för att kunna må bra och vara friska.
Y I framtiden är inte arbeten sådana så människor blir sjuka av dem.
Y Bostadsområden fungerar bra att bo i och alla människor är med i samhället.
Y Det finns inga orättvisor mellan olika folkgrupper eller mellan kvinnor och män som gör att
människor blir sjuka eller mår dåligt.
Y Barn får vara trygga när de växer upp så att de utvecklas, är friska och får ett bra liv.
Y Sjukvården ska vara bra och vara lätt att komma till för alla.
Y Sjukvården ska samarbeta mycket med forskare och vara en plats där många får arbete.
Y Företag, kommuner, föreningar och sjukvården ska samarbeta för att människor ska
vara friska.
Y Samhället sköter det mesta av sjukvården, men även företag och föreningar kan sköta till
exempel vårdcentraler. Œ
15
¤
Så här ska arbetet med »det goda livet« gå till
Det goda livet är en skrift där politikerna har skrivit om idéer för i framtiden i Västra Götaland.
Skriften är gjord tillsammans med företagen, universiteten, högskolorna, föreningar och andra
som arbetar för Västra Götalands framtid.
16
¤
Det goda livet är idéer och planer för framtiden. Sedan måste varje del av Västra Götaland
bestämma vad och hur de ska göra för att det ska bli som det står i skriften. Delarna i Västra
Götaland är kommunerna, Västra Götalandsregionen, företagen, fackföreningar, universitet,
föreningar, statliga myndigheter och bolag i kommuner och regionen.
så här ska arbetet undersökas och kontrolleras
Y Varje del av Västra Götaland, till exempel varje kommun eller företag som gör något arbete för
»Det goda livet« måste undersöka och kontrollera hur det arbetet fungerar.
Y Viktigast är att kontrollera så att alla tänker på att samhället, naturen och människorna ska
fungera i framtiden.
Y En gång om året träffas de som undersöker och kontrollerar för att prata om hur Västra
Götaland utvecklas och vad man kan göra för att påverka.
Y Politiker från Västra Götalandsregionen och kommunerna, personer från företag, myndigheter
och föreningar, forskare och journalister är också med på detta möte. Œ
telefon | Växel
0521-275 700
bengtsfors
åmål
strömstad dals-ed
tanum
gullspång
mellerud
färgelanda
munkedal
sotenäs
lidköping
uddevalla vänersborg
grästorp
vara
trollhättan
orust
essunga
lilla edet
lysekil
e-post
[email protected]
webbadress
www.vgregion.se/visionvastragotaland
tjörn
stenungsund
kungälv ale
öckerö
götene
töreboda
mariestad
karlsborg
skövde
skara
hjo
falköping
vårgårda
herrljunga
alingsås
göteborg lerum
borås
partille
härryda bollebygd
mölndal
mark
tibro
ulricehamn
tranemo
svenljunga
tidaholm
foto: fredrik karlsson, sofia sabel, bengt höglund/johnér, magnus fond/johnér
adress
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
klaive.se
kontakt
Download