F.J Projekt

advertisement
www.boristheater.se
[email protected]
Tel. +46(0)731469521
Cuan mago tan decendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el amor con su
ciencia nos vuelve tan inocentes...
Liksom ett troll så odmjuk, avlägsnar oss försiktigt från bitterhet och våld, kan endast kärlek med
sin visdom göra oss så oskyldiga...
Violeta Parra
Presentation
Boris Theater är en internationell organisation med säte i Göteborg, grundad
av teaterregissör Boris Salgado. Syftet är att föra samman konstnärer från olika
länder, med olika kreativa genrer och olika konstnärliga erfarenhet, för att
väcka uppmärksamhet kring frågor rörande samhället, individens
ställningstagande mot det och själva existensen, inramad i teaterns magi.
Således kommer en grupp konstnärer genom interaktion, utbyte av åsikter,
idéer och erfarenheter, berika varandra och därmed bidra till att berika
samhället.
”Teater Utan Gränser”
är vår stora insats, som omfattar flera kulturella aktiviteter, såsom vuxen /
barn föreställningar, workshops, föreläsningar m.m. Motorn är att låta kreativa
människor/ konstnärer från olika tradition, kultur och kreativa fält mötas i
frågan: När/ var är vi varandras motsats och när/ var är vi varandras likar? Är
vi olika i skapande processen och hur hanterar vi i så fall dessa olikheter?
När leder olikheter till fusion och när leder det till konflikt? Och i så fall vilka
konflikter kan uppstå?
Genom möte och utbyte kan vi närma oss varandra och göra världen till en
bättre plats att leva i.
Ett av dom senaste internationella projekten, var i april 2014. Då genomförde
vi ett kulturellt utbyte med S: t Petersburg Stadsteter för barn, som ledde fram
till en teaterproduktion – Spöket på Canterville, som spelades på teater
Buratino i Göteborg.
Snart kommer vi att ha premiär på en dockteaterföreställning ”Två små åsnor”
som vi ska spela runt om i förskolor och skolor, för barn mellan 4-8 år.
Nästa projekt:
ska bli föreställningen Fröken Julie av August Strindberg för ungdomar/vuxna
inramade under ovannämnda rubrik “Teater utan gränser”. I föreställningarna
kommer artister från Sverige, Ryssland och Chile engageras. Vårt mål är att
göra gästspel på flera västsvenska orter.
Om formen:
Nästan all text kommer att spelas på skådespelarnas modersmål. Förutom
att detta ingår i själva konceptet, så kan det också bredda vår publik genom
att locka en invandrarpublik.
Vi önskar också att föreställningens estetik skall bli så starkt talande att även
en som ej förstår vad som sägs, ska kunna tillgodogöra sig föreställningens
bildspråk och stämningar. För för att göra föreställningen mer tydlig kommer vi
att ha programblad/libretto med kort beskrivning av pjäsen. Vi kommer också
att projicera text på väggen. Föreställningen skall följas av ett föredrag om
föreställningens tillblivelse, och öppna samtal om bl.a, när/var vi är varandras
motsats och när/var vi är varandras likar? Är vi olika i skapande- processen
och hur hanterar vi i så fall dessa olikheter?
När leder olikheter till fusion och när leder det till konflikt? Och i så fall, vilka
konflikter kan uppstå?...
Scenografi:
Genom att välja en scenografi som är enkel och associativ och med hjälp
av ljus och projektioner mot väggen hoppas vi att hitta vägar till att göra det
teatrala rummet uttrycsfullt och mobilt för turne.
Ljud / musik:
Vi kommer att använda oss av svensk folkmusik, vilket vi också hoppas skall
gagna föreställningens dynamik.
Marknadsföring:
Vi kommer att marknadsföra projektet genom annonsering och utskick till
respektive målgrupp. Vi kommer också att bjuda in press och kulturansvariga i
de västsvenska orter där vi planerar att gästspela.
Finansiering:
En stor del av finansieringen till Fröken Julie utgår från S. Petersburgs Teater;
lön för 2 skådespelare och tekniker, resa för 2 skådespelare och tekniker,
lön för regi/producent, scenografi, lön till scenograf samt för kostym och
smink.
Boris Theater står för; transport, hyran för rep.lokal, ljus och marknadsföring.
Vi hoppas på kulturnämndens, i Västra Götalandsregionen, stöd till arvode
och resa för en svensk skådespelerska, redovisning och en del av kostnader
för turnerande.
Dessutom söker vi aktiv sponsring.
Om platsen:
Vi planerar att börja repetitionsperioden i St. Petersburg under en månad.
Därefter hyr vi en lokal i Göteborg, där vi kommer att repetera fram till
premiären. Premiären kommer att spelas i den lokal, där man först bokar oss.
Vi planerar premiär 2015 09 10 och ca 20 föreställningar kommer att ges.
Om utvärderingen:
Projektet kommer att utvärderas i form av ett foto – och
utställningsseminarium i mitten av november 2015. Om arrangören så önskar,
kan utställningsmaterialet tillsändas dene, till exempel som underlag för
diskussion om kultur och teater.
Budget
Konsnärliga delen:
Skådespelare(3) - 45.000 (2stx10.000; 1stx25.000 )
Regissör/producent – 20.000
Scenograf – 7.000
Scenografi – 5.000
Ljus – 2.200
Ljud/ljusteknikern – 7.000
Kostym – 3.500
Smink – 1.200
Lokal hyra – 2.500
Marknadsföring:
Programblad – 1.200
Inbjudan – 200
Affisher – 1.300
Telefon/internet – 600
Turne:
Transport/parkering – 2.800
Resa för gästande skådespelare – 9.000
Resa för skådespelerska – 4.000
Bostad för gästande skådisar – 3.000
Mat – 10.000
Utvärdering:
Fotograf – 4.000
Fotomaterial – 1.200
Summa för föreställning – 130.700 kr
Ekonomi:
S.Petersburgs teater bidrar med - 2 skådespelare 20.000, resan 9.000,
regi./producent 20.000, scenografi 5.000, scenograf 7.000, kostym 3.500,
smink1.200, ljus/ljudtekniker 7.000 = 72.700 kr.
Boris Theater bidrar med – Transport 2.800, programblad 1.200, inbjudan 200,
affischer 1.300, telefon/internet 600, hyra rep.lokal 2.500, ljus 2.200 =10.800 kr.
Härmed ansöker vi hos Kulturnämnden i Västra Götaland 47.200 kr i
ekonomisk stöd.
Vi vill reservera oss för eventuella mindre förändringar under projektets gång.
Tack i förhand
Boris Theater
www.boristheater.se
[email protected]
Tel. +46(0)731469521
Download