BORIS Resultat 2008
BORIS – Barn Obesitas Register i Sverige
Viktoria Svensson / Claude Marcus
BORIS styrgrupp
BORIS dagen 10/12 2008
BORIS resultat 2008
• Hela BORIS
• Resultat för enskilda kliniker
• Årsrapport och verksamhetsberättelse
BORIS dagen 10/12 2008
Antal patienter och enheter
Sept. 2008
• 2 994 patienter (2007: 1 420 st)
Dec. 2008
3 150 st
– 53 % pojkar
– 47 % flickor
• 33 enheter (2007: 23 st)
–
–
–
–
17 stora barnkliniker
10 barnmottagningar i landet
6 barnläkarmottagningar i Stockholm
0 primärvård
BORIS dagen 10/12 2008
39
20
11
7
1
Täckningsgrad
• Andel av alla barn som får behandling för fetma i vården
• Uppskattning:
–
–
–
–
40 000 - 70 000 barn i Sverige lider av fetma
10 – 20 % får behandling i vården, dvs. 4 000 – 14 000
ger en täckningsgrad på 20 – 75 %
sanningen – 50 %???
• Obs! Relativt god täckningsgrad – få barn får behandling!
BORIS dagen 10/12 2008
Deltagande kliniker dec. 2008 (nya efter sept. 2008)
Barnklinker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rikscentrum
Malmö
Helsingborg
Örebro
Göteborg
Sacchska
Uppsala
Piteå
Västervik
Östersund
Visby
Sollefteå
Borås
Kalmar
BORIS dagen 10/12 2008
•
•
•
•
•
•
Gällivare
Västerås
Skellefteå
Umeå
Skövde
Halmstad
Barnmottagningar
BLM, Stockholm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Södertälje
Karlskoga
Hässleholm
Landskrona
Lidköping
Ystad
Alingssås
Lindesberg
Lerum
Trelleborg
Primärvård
•
Falköping
Liljeholmen
Västerort
Hallunda
Huddinge
Sollentuna
Upplands Väsby
Nacka/Värmdö
Viktiga kvalitetsindikatorer
• Processmått
– Ålder vid behandlingsstart
– Grad av fetma vid behandlingsstart
• Resultatmått
– Förändring av grad av fetma under behandlingstid
BORIS dagen 10/12 2008
Ålder vid behandlingsstart
Grad av fetma vid behandlingstart
14,0
12,0
10,0
8,0
Alla patienter
Behandlingsstart 2008
6,0
4,0
2,0
0,0
Ålder vid
behandlingsstart
(år)
BORIS dagen 10/12 2008
Grad av fetma vid
behandlingsstart
(BMI SDS)
Förändring av grad av fetma under
behandlingstid
BORIS dagen 10/12 2008
Förändring av grad av fetma – ålder vid
behandlingsstart
6-9 år
BORIS dagen 10/12 2008
10-13 år
14-16 år
Jämförelse fetmabehandling initierad
2006 / 2007 – ålder vid behandlingsstart
6-9 år
BORIS dagen 10/12 2008
10-13 år
14-16 år
Resultat för enskilda kliniker
• Enheter med minst 50 pat. registrerade
• Behandlingsresultat: minst 25 pat. registrerade på minst en
årskontroll
• Återkoppling till respektive klinik innan årsrapporten publiceras
BORIS dagen 10/12 2008
sc
en
tru
M m
Sö alm
d ö
He er
lsi tä lje
ng
Li
lje
bo
ho
r
lm Ör g
Ha e n e b
llu B ro
Hu nd U M
dd a B M
in U
ge M
BU M
M
M
To
ta
lt
Ri
k
Ålder (år)
Ålder vid behandlingsstart - kliniker
14
12
10
8
6
4
2
0
BORIS dagen 10/12 2008
Alla patienter
Nybesök senaste året
sc
en
tru
M m
Sö alm
d ö
He er
lsi tä lje
ng
Li
lje
bo
ho
r
lm Öre g
Ha e n b
llu B ro
Hu nd U M
dd a B M
in U
ge M
BU M
M
M
To
ta
lt
Ri
k
BMI SDS (R-C)
Grad av fetma vid behandlingstart - kliniker
7
6
5
4
3
2
1
0
BORIS dagen 10/12 2008
Alla patienter
Nybesök senaste året
Behandlingsresultat Rikscentrum Barnfetma
BORIS dagen 10/12 2008
Behandlingsresultat Södertälje
BORIS dagen 10/12 2008
Behandlingsresultat Malmö
BORIS dagen 10/12 2008
Behandlingsresultat Helsingborg
BORIS dagen 10/12 2008
Behandlingsresultat Örebro
BORIS dagen 10/12 2008
Behandlingsresultat Liljeholmen BUMM
BORIS dagen 10/12 2008
För allt Ert arbete med
BORIS och behandling av barnfetma
under 2008
TACK!
BORIS dagen 10/12 2008