Ska vi behandla fetma som en sjukdom?

advertisement
ALMEDALSVECKAN 2017
ONSDAG 5 JULI KL. 11:40–12:30
Efterföljande lunchmingel på Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Ska vi behandla fetma som en sjukdom?
Var sjätte svensk – 800 000 personer – har i dag passerat BMI-gränsen
för fetma, med en kraftigt ökad risk för diabetes, hjärtsvikt och cancer.
Den mest effektiva behandlingen vid sjuklig fetma är kirurgi.
Patienterna tappar inte bara kilon – risken att dö i förtid minskar med nästan
60 procent, enligt svenska studier. Sju av tio kan sluta att ta medicin mot sin
diabetes. Trots detta minskar antalet som erbjuds kirurgi.
• Vad döljer sig bakom siffrorna? Är det synen på fetma som en
”skyll dig själv-sjukdom”?
• Är det höjda BMI-gränser för operation i delar av landet?
• Vem ska få operation och varför?
MEDVERKANDE:
MAGNUS SUNDBOM, professor, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala
AGNETA KARLSSON (S), statssekreterare, Socialdepartementet
EMMA HENRIKSSON (KD), ordförande, Socialutskottet
OLIVIA WIGZELL, generaldirektör, Socialstyrelsen
JONAS ANDERSSON (L), regionråd, Västra Götalandsregionen, ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation
ANDERS ÅKESSON (MP), regionråd, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Moderator: CHRISTINA KENNEDY, chefredaktör, Dagens Medicin
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
MAJA FLORIN chef, Dagens Medicin Agenda, [email protected], 070-691 24 39
ANNE-LIE ÖBERG government affairs manager, [email protected], 070-431 00 17
Download