Program Höstutbildning 12 oktV2

advertisement
Program vid Delföreningen för Allmänpediatrik och Hälsovårds
Utbildningsdag 20171012 kl 10.00-17.00
Fika och samling från kl.9.15
10.00-10.10
Välkommen och inledning
10.10-11.00 Övervikt och fetma hos barn och tonåringar – bakgrund, epidemiologi och risker.
Annika Jansson
11.10-12.00 Samtal om att förändra levnadsvanor hos barn, ungdomar och föräldrar till barn
med obesitas. Redskap för effektiva och meningsfulla möten, utifrån den
evidensbaserade samtalsstilen MI, Motiverande Samtal samt beprövad erfarenhet.
Sofia Trygg Lycke
12.00-13.00
LUNCH
13.00-13.50
Matprat som förändrar. Fokus på kostbehandling vid övervikt och fetma.
Mahnoush Malek
14.00-14.50
Fysisk aktivitet vid obesitas --varför och hur.
Ulrika Berg
14.50-15.20
Fika
15.20-16.45 Diskussion, inskickade exempel från deltagare och nya funderingar. Samtliga
föreläsare.
16.45-17.00
Avslutning och utvärdering
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards