Idrottsskador

advertisement
Runda barn – Staffan Mårild
Staffan inledde med att säga att ”Sverige är på väg mot USA”.
Han presenterade ”Emma tonåring” . Emmas mormor har diabetes (typ 2) och en mamma som lider
av ”fetma”. När Emmas mamma väntade Emma fick Emmas mamma en graviditetsdiabetes (högt
fasteblodsocker och högt HbA1c) och när Emma väl föddes vägde hon 5 kg. Emma låg högt över
normalnivåerna för ålder avseende sin vikt och det har fortsatt så hela tiden. För en tonåring skapar
övervikten problem: man får inga kompisar, vill inte gå till skolan och i sociala medier skapas en
negativ bild som man applicerar på sig själv och det ger ett utanförskap. De insatser som ges fungerar
inte för Emma, hon orkar inte ta sig till mottagningen. Och vem bär ansvaret? Fetma, övervikt, är en
riskfaktor som leder till utveckling av diabetes, ledbesvär, ”platta” fötter, gallsten, hjärtbesvär,
sömnapné och psykosociala besvär.
Indien har höga siffror för diabetes mellitus och man räknar med att år 2015 så har den siffran
dubblerats. I Kanada ses stigande värden för fetma och hela medelhavsområdet ligger risigt till, något
som väckte stor förvåning för ”medelhavsdieten” ska ju vara sund?
Förklaringarna kanske inte i sig är helt enkla men gener spelar roll, bakterier kan ha påverkan, att
man är född tidigt, att mamman har svultit under graviditeten kan leda till att barnet utvecklar fetma.
Miljön har stor betydelse, kost, aktivitet, sömn och stress.
Den fetmaframkallande miljön har stigit sedan 1900-talets andra hälft för nu finns datorer, TV och vi
har frysskåp och mikrovågsugnar. Staffan presenterade lite mer statistik som en jämförelse av
portionsstorlekar: kanelbullen blir bara större och större men TV-apparaten blir plattare och
plattare. Fettkonsumtionen ökar sett till gram/person/dag, 1960 låg det på 53 g och nu ligger det på
73 g i världen. Vem minns inte att man fick dela en 33 cl läskdryck tillsammans med sitt syskon?
1960 drack vi 20 liter läsk per år men nu är det 90 liter per person och år. Frukt och grönt ökar i pris
men hur är det nu för läsk och socker? Jo det har blivit billigare. Hög sockertillgång har hög ”tillgång”
på sockersjuka. Dessutom förr så gick eller cyklade man till sin skola men hur har utvecklingen gått?
Jo, nu blir barn körda i bil för man vågar inte släppa dem på egen hand till skolan. TV-tittandet har
ökat från 30 minuter per dag till två timmar och svenska barn exponeras väldigt mycket för TVreklam, situationen är nästan värre för oss än i USA.
Staffan hade mycket att delge oss. ett handfast råd är att man måste ha med hela familjen vid
övervikt. Dt är ett familjeprojekt, och hoppa inte över frukost, ät regelbundet, minska
portionsstorlek och minska din äthastighet, dator- och TV-tid.
Hur var det nu med medelhavskosten - jo vi i Sverige äter mest av den.
Sammanställt av Irene Bohlin för RDK-styrelsen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards