Brännskador - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Brännskador
Definition
En brännskada uppstår när hög temperatur orsakar vävnadsskada. Hit brukar även räknas
skador av elektricitet, kemiska substanser, kyla och strålning.
Förekomst
I Sverige behandlas ungefär 25000 brännskador i öppen vård och ca 1500 i sluten vård per år.
Barn drabbas oftare. Skållningsskador är vanligast hos barn, medan vuxna oftare drabbas av
flambrännskador.
Symptom och kliniskt förlopp
En ytlig brännskada karakteriseras av rodnad och ömhet i huden. Den läker inom en vecka
utan ärrbildning. En ytlig delhudsbrännskada engagerar epidermis och ytliga delar av dermis
(se bild 36). Man iakttar blåsor, rodnad och kraftig smärta. Läkningstiden är 2-3 veckor.
Skadan kan läka utan ärr, men ibland ses pigmentstörning och ärrbildning.
Bild 36. Ytlig delhudsbrännskada.(Foto: Lars Caldenby)
En djup delhudsbrännskada kan vara mer allvarlig. Skadan går djupt ned i dermis och man
observerar rodnad eller blekhet, mindre smärta och sämre kapillär återfyllnad (se bild 37).
Trasiga blåsor och vätskande hudyta ses. Läkningstiden är ca 3-6 veckor och efterlämnar
alltid betydande ärr.
Bild 37. Djup delhudsbrännskada. (Foto: Ole Roos)
En fullhudsskada drabbar hela dermis och ibland även underliggande vävnader. Skadan är
ofta smärtfri då smärtreceptorer i huden förstörts. Färgen kan vara vit, gul, brun eller svart (se
bild 38). Huden känns pergamenthård. Dessa skador kan inte läka underifrån utan huden
måste ersättas utom på små ytor.
Bild 38. Fullhudsbrännskada. (Foto: Lars Caldenby)
Behandling
Sårvården syftar till att upprätthålla en fuktig och ren miljö för bästa läkning. De första
dagarna efter skadan vätskar ofta såret kraftigt. Förband som inte adhererar till sårytan
förbättrar sårläkningen och gör den mindre smärtsam. Brännskadesår blir alltid
kontaminerade, men antibiotika sätts inte in profylaktiskt. Silverförband kan övervägas.
Sårodling tas före antibiotika. Nyläkta skador är känsliga även för mindre trauman under lång
tid och smörjes med fuktbevarande kräm.
Kirurgisk behandling
Kirurgisk behandling görs på mycket djupa delhudsbrännskador och fullhudsbrännskador för
att få ett funktionellt och estetiskt gott slutresultat. Man exciderar icke viabel vävnad och
täcker sedan med ett delhudstransplantat. I ansikte samt på handflator och fotsulor används
ibland fullhudstransplantat för att få en mer estetisk eller mekaniskt stabil hudtäckning.
Behandling av stora brännskador
Större brännskador, djupa brännskador samt svårare brännskador i känsliga områden såsom
ansikte, händer, fötter och anogenitalt bör handläggas av specialist. Brännskador som
engagerar en större del av kroppsytan fordrar intensivvård och behandlas på speciella
brännskadeenheter i Linköping, Malmö, Stockholm eller Uppsala.
Alla svåra brännskador i regionen kan handläggas i samråd med Plastikkirurgiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vuxna) respektive Barnkirurgiska kliniken vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus (barn).
Rehabilitering
Sjukgymnastik och arbetsterapi ingår som en del av behandlingen vid många brännskador.
När man förväntar sig besvärande ärr används kompressionskläder över berörda områden i 12 år efter skadan.
Ansvarig: Peter Tarnow
Download