Darwins idé - den bästa idé någon någonsin haft och hur den

advertisement
Bokrecension
Darwins idé - den bästa idé någon någonsin haft och
hur den fungerar idag
Text: Ola Svensson, Göteborgs Universitet
S
taffan Ulfstrand, professor emeritus vid
Uppsala Universitet, har sedan pensionen
ägnat sig åt att skriva populärvetenskapliga
böcker och att föreläsa. Hans nya bok, Darwins idé,
kom ut lagom till julhandeln och i samband med
Darwinåret 2009. Den handlar inte bara om Darwin
och hans verk, utan om hur evolutionsbiologin ser
ut idag. Den blir alltså en blandning av idé- och
vetenskapshistoria samt spetsforskning vilket gör
den luftig och lättläst. Ett helt kapitel behandlar
dessutom ciklidernas mångfald.
Den bästa idé som någonsin någon haft är enligt Staffan ”Det
Naturliga Urvalet”. Organismer producerar mer avkomma än vad
som kan överleva och olika individer har olika chanser att överleva
– det finns en variation. Om denna variation är ärftlig kommer
följande generationer bestå av bättre ”överlevare”. I Människans
härkomst, eller The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex beskrev Darwin det sexuella urvalet. När stora hanar vinner
i kampen om honorna går denna egenskap i arv. Samma gäller
till exempel horn. Han föreslog också att hanar är färggranna
av ungefär samma orsaker; honor väljer att para sig med dem.
Darwin hade däremot ingen aning om hur arvet fungerade eller
varifrån variationen kom. Inte heller kunde han förklara varför
honor skulle välja vackra hanar. Idag vet vi detta och att det ibland
är tvärt om, honor slåss om hanarna och hanarna väljer de största
honorna. Det är också viktigt att inse att det naturliga urvalet
enligt Darwin är raka motsatsen till en slumpmässig process.
men det är inte så konstigt. Det Darwin gjorde var att han lade
grunden för en ny vetenskapsgren, inte en ideologi. (Han lade även
grunden för ännu en vetenskapsgren nämligen ekologin, men den
fick sitt namn långt senare) Idag vet vi att arvet sitter i generna
och att mutationer långsamt bygger upp variationen som urvalet
verkar på. Kombinationen av evolution och genetik brukar kallas
för den moderna syntesen. Statistiken och molekylärbiologin har
ytterligare ökat vår kunskap om de evolutionära processerna.
Ofta ser man ordet ”evolutionsteorin”, men evolution är inte en
teori som vi normalt menar det. Att jorden är gammal och att
livet har ett gemensamt ursprung ses numera mer eller mindre
som ett faktum. Att det sker en evolution här och nu är säkerställt
till hundra procent. Eftersom det finns en genetisk variation och
generna påverkar överlevnadschanserna är det omöjligt att det
inte sker en evolution. Det är en naturlag.
Det Staffan gör i sin bok är att han berättar historien om Darwin,
men i ännu större utsträckning ger han exempel på hur evolutionen
kan förklara skeenden i naturen. Han skriver även om svenska
forskare och svenska exempel vilket gör boken unik. Tyngdpunkten ligger på zooekologi och beteendeekologi vilket inte är
så konstigt då det är Staffans specialitet. Ett kapitel, Cichliders
mångfald, behandlar ciklider. Tyvärr är detta bokens svagaste
kapitel med flera irriterande småfel. Alla östafrikanska ciklider är
inte maternala munruvare, Lamprologus callipterus hör inte till ett
släkte utan en ”grupp” som kallas snäcklekare (och vetenskapliga
studier visar snarare att den inte ens hör till den ”gruppen”) och
alla forskare är inte överens om att all artbildning hos ciklider är
allopatrisk (helt skilda åt geografiskt) även om det självklart är
det allra vanligaste. Det är nog närmare sanningen att säga att
alla forskare är överens om att artbildningen ibland sker eller
Dagens evolutionsbiologi är mycket annorlunda än den som
åtminstone borde kunna ske i sympatri (inte skilda åt geografiskt)
Darwin lade fram, och Darwin hade fel i mycket av det han skrev,
eller åtminstone parapatri det
vill säga med ett visst geografiskt överlapp och genflöde.
Samtidigt är även detta kapitel
Författare: Staffan Ulfstrand
läsvärt och min kritik säger
Titel: Darwins idé - den bästa idé någon någonsin haft
mer om boken som helhet.
och hur den fungerar idag
Den är mycket läsvärd och jag
Förlag: Brutus Östlings bokförlag
rekommenderar den varmt till
Språk: Svenska
alla som är intresserade idéUtgivningsår: 2008
och vetenskapshistoria samt
ISBN: 9789171398208 (Inbunden)
förstås ekologi och evolution.
Antal sidor: 287 varav tolv behandlar cikliders mångfald
Färgbilder: Ja
Cirkapris: 169 SEK på bokus.com och adlibris.com
FAKTA
www.ciklid.org
Ciklidbladet 1/2009 - Årgång 42
51
Download