Djurens Rätt-besök konfirmationsläger på Forslunda 20/6

advertisement
Djurens Rätt-besök konfirmationsläger på Forslunda 20/6-09
Ca 26 konfirmander plus tre ledare och två präster deltog, alla var tjejer/kvinnor. Blev inbjuden av
prästen Maria Bruman (090-2002624) som gått Josefines studiecirkel.
17.30 Inledning (namn, om DR, interaktivt besök – hoppas på diskussion)
17.35 Namnrunda – namn plus djur som börjar på samma bokstav som namnet (alt något som
ni gillar på samma bokstav)
17.40 Likhet och skillnader:
1. Rita två rektanglar som går in i varandra på tavlan, den ena symboliserar människor och
den andra ickemänskliga djur.
2. Idestorm (frågor till klassen i helgrupp – en fråga i taget). Svaren skrivs in i rektanglarna:
Vilka egenskaper har bara människor? Vilka egenskaper har bara andra djur? Vilka
egenskaper har både människor och andra djur?. (5 min)
3. Gruppdiskussion 3 pers/gr. Vilka av de här egenskaperna spelar roll, är moraliskt viktiga,
när vi ska avgöra om det är ok att utsätta en annan individ för lidande? (5 min)
4. Helgruppsredovisning: Vad sa ni i de olika grupperna? Ge utrymme för diskussion. (5
min)
Summering (kort föreläsning där vi säger vad vi ville ha sagt med övningen) om djuretik (5
min):
- många likheter mellan människor och djur – känner och upplever – spelar roll för individen
var som händer med den
- vissa skillnader – människor kan saker som andra djur inte kan och tvärtom. Inte moraliskt
viktiga.
18.00 Heta stolen
Korta motiveringar efter varje fråga.
- Jag gillar att rida.
- Hästar är individer som kan känna smärta.
- Grisar är individer som kan känna smärta.
- Fiskar är individer som kan känna smärta.
- Djur som föds upp för att bli mat har det mycket bättre i Sverige än utomlands.
- Kor i Sverige får aldrig gå ut.
- Grisar i Sverige får aldrig gå ut.
- Tuppkycklingar i Sveriges värphönsindustri mals ner levande efter att de kläckts.
- Det är ok att äta djur så länge de har behandlats humant under sitt liv.
- Det är ok att äta hästar.
- Det är ok att äta kor.
- Det är ok att ge två individer olika hänsyn beroende på vilket kön de har.
- Det är ok att ge två individer olika hänsyn beroende på vilken art de tillhör.
18.15 Parsamtal: Finns det någon bra anledning till att tänka att det är fel att äta hundar,
katter och hästar men rätt att äta andra djur?
18.20 Helgruppsredovisning
18.25 Summering
 Fakta om djurhållning – industrialiserat, djurens ses inte som individer, korta liv, avel, 5
miljarder individer.
 Kor – juverinflammation (avel) – större produktion av mjölk
 Grisar – inne hela livet
 Kycklingar – extremt stora grupper, trängsel, slakt efter 5 veckor, växer snabbt.
 Höns – vissa i burar, andra liknande som kycklingar
 Fiskar – dödas genom kväning i luften. Räknas i ton.
 Kan problemen lösas genom hårdare regler – mer ”human” djurhållning?
 Nej. ”Humana våldtäkter”?
 ”Nödvändigt lidande” finns inte.
 Fiskar kan känna.
 Fel att diskriminera pga ras och kön – och art.
 Djur bör ha rättigheter att inte utsättas för lidande och dödas av människor.
 Inte äta djur.
18.35 ”Bakgården”-högläsning
18.45 Parsamtal: Tankar kring novellen? På vilket sätt tänker Howard fel och rätt?
18.50 Summering:
 Howard vill ge människor och djur lika hänsyn.
 DR också – men utgår från människors rättigheter.
18.55 Avslut på passet:
 hemsida och mailadress på tavlan – välkomna höra av er!
 Foldrar på bord
 viktig fråga – handlar om grundläggande intressen för otroligt många individer
Egen utvärdering
Heta stolen-påståendena som var inriktade på fakta fungerade inte – finns ju som inte mycket att
diskutera. Faktan bör tas upp på annat sätt.
Rektangel-övningen gav många bra diskussioner – visade intresse. Bakgården väckte nog tankar.
Råkade dra över lite så deltagarna ville i väg och det blev ett tråkigt avslut på ett i annars bra pass.
Tänka på att avsluta i tid.
Download