Storfiskarvals (Thore Skogman) Att fiskar`n är stor i orden det vet vi ju

Storfiskarvals
(Thore Skogman)
Att fiskar'n är stor i orden
det vet vi ju var och en.
Han skrävlar så in i vassen
och skryter som bara den.
Han talar om sina fiskar
men glömmer så lätt dom små,
berättar blott om dom stora
som aldrig han lyckas få.
För när storfiskar'n talar om
hur stora fiskar han får,
ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till.
Och när storfiskar'n talar om
hur stora fiskar han ser
då vet man säkert att han tar till mycke' mycke' mer.
När fiskaren ska berätta
blir mörtpinnen lätt en brax
en abborre blir en gädda
en gös gör han till en lax.
En tvåkilos väger fyra
en halvkilos väger tre.
Sin tunga kan fiskar’n styra
och fisken blir stor av de'.
För när storfiskar'n talar om...
Rätt ofta så kan det hända
att fiskar'n blir utan fisk.
Då går han till fiskaffären
och köper den över disk.
Men se'n när han börjar skryta
då låter det ju som så:
Ni skulle ha varit me'
när jag fick en på fem och två.
För när storfiskar'n talar om...