Ophidiiformes - ormfiskartade fiskar - 3000786

Ophidiiformes
Ormfiskartade fiskar
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Ophidiiformes - ormfiskartade fiskar Rafinesque, 1810
Synonymer: Ophidiformes
Kännetecken
Till de ormfiskartade fiskarna räknas närmare 400 huvudsakligen marina arter i fyra familjer: Aphyonidae,
Bythitidae, nålfiskar (Carapidae) och ormfiskar (Ophidiidae). Fem arter inom familjen Bythitidae är kända från
sötvatten. Ormfiskartade fiskar är långsträckta med bred rygg- och analfena, vilka som regel övergår i stjärtfenan
utan tydligt avbrott. När de inte saknas helt är bukfenorna placerade långt fram, på strupen eller på hakan. Nålfiskar
och ormfiskar är äggläggande, de övriga föder fullt utvecklade ungar. Samtliga livnär sig av animalisk föda; fiskar eller
ryggradslösa djur. De flesta av nålfiskarterna lever inne i sjögurkor, sjöstjärnor eller musslor, ibland som parasiter
som äter av värddjurets inre organ.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1