Esocidae - gaddfiskar - 2001994

Esocidae
Gäddfiskar
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Esociformes (gäddartade fiskar), Familj: Esocidae - gäddfiskar
Rafinesque, 1815 Synonymer:
Kännetecken
Arterna i familjen gäddfiskar lever främst i sötvatten över hela norra Eurasien och Nordamerika, och de hör alla till
släktet Esox. Familjen är känd från paleocen i Nordamerika och från eocen i Kina. Redan dessa arter såg ut ungefär
som dagens gäddor, vilket innebär att gäddfiskar kan räknas som ”levande fossil”. Utmärkande är framför allt den
långa nosen och de rikligt tandförsedda käkarna. Såväl plogbenet, gombenet och gälbågarna som sidolinjen är
välutvecklade, och det finns ett stort antal fria, osegmenterade strålar som inte omges av fenmembranet i stjärtfenan
(totalt finns 40-50 stjärtfenstrålar).
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1