Malacocephalus - 1001761 - Artfakta, ArtDatabanken

advertisement
Malacocephalus
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Gadiformes (torskartade fiskar), Familj: Macrouridae
(skolästfiskar), Släkte: Malacocephalus Günther, 1862 Synonymer:
Kännetecken
Det finns sju arter beskrivna i släktet Malacocephalus, av vilka en förekommer i svenska vatten. Släktet har en mer
eller mindre världsvid utbredning, och de olika arterna förekommer på mellan 200 och 1 000 meters djup. De har sju
gälstrålar. Analöppningen sitter ovanligt långt fram på kroppen, mellan bukfenorna, och där finns också två små
fläckar med lysorgan.
Övrigt
Namngivning: Malacocephalus Günther, 1862. Catalogue of the fishes in the British Museum 4: 396.
Etymologi: Malacocephalus = med mjukt huvud; malachos (gr.) = mjuk; kephalos (gr.) = huvud. Syftar på att nosen
saknar den benplatta som kännetecknar släktet Coryphaenoides.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download