Gobiidae - smorbultsfiskar - 2002042

Gobiidae
Smörbultsfiskar
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Perciformes (abborrartade fiskar), Familj: Gobiidae smörbultsfiskar Cuvier, 1816 Synonymer: smörbultar
Kännetecken
Familjen smörbultsfiskar (Gobiidae) är oerhört artrik med sammanlagt över 200 släkten och omkring 2 000 kända
arter, och dessutom finns sannolikt ett stort antal obeskrivna arter. Smörbultsfiskar utgörs till stor del av små arter
som lever ett undanskymt liv. I öppna miljöer har de samma färgmönster som bottnen, men ofta är de nedgrävda i
bottnen eller uppehåller sig i håligheter eller mellan stenar. De förekommer längs nästan alla havskuster och i mindre
utsträckning i sötvatten. Även slamkrypare hör till familjen smörbultsfiskar; de ingår i underfamiljen Oxudercinae och
lever i mangroveskogar och på havsstränder i tropiska områden. Slamkrypare kan klara sig långa stunder på land
tack vare att de bär med sig andningsvatten i munhålan. I svenska vatten har 14 arter smörbultsfiskar fördelade på
10 släkten påträffats.
De flesta smörbultsfiskar har bukfenorna sammanvuxna och dessutom förenade vid basen med ett membran, så att
de bildar en sugskål (här kallad bukfenskål). Bukfenskålens form och utveckling varierar dock, och hos några arter
(t.ex. simpstubb Lebetus scorpioides) saknas det främre membranet.
Sidolinjen längs kroppssidorna saknas. På huvudet finns - åtminstone hos de större arterna - kanaler och porer
ovanför och bakom ögonen samt på förgällocksbenen, men de kan också saknas i olika utsträckning. Huvudet har dock
ett komplicerat mönster av sidolinjeorgan (neuromaster) organiserade som rader av papiller.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1