Soleidae - tungefiskar - 2002051

Soleidae
Tungefiskar
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Pleuronectiformes (plattfiskar), Familj: Soleidae - tungefiskar
Bonaparte, 1833 Synonymer:
Kännetecken
Tungefiskar har ögonen placerade på höger sida. De är långsträckta fiskar med rak sidolinje och förgällocksbenet gömt
under huden. Man känner till 130 arter fördelade på 35 släkten, och familjen finns representerad i alla varma och
tempererade hav. De blir mellan ca 3 och 100 cm långa, men flertalet arter är kortare än 30 cm. En centralafrikansk
art, Dagetichthys lakdoensis, är sötvattenslevande. I Europa finns minst 17 arter, och av dessa förekommer tunga
Solea solea och småtunga Buglossidium luteum i svenska Västerhavet.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1