Curriculum Vitae

advertisement
Curriculum Vitae
Anders Gustafsson, 1985-08-01
Frödingsvägen 9, 112 56 Stockholm
[email protected]
0735-10 97 55
Arbetslivserfarenhet:
Ratio
Doktorand i nationalekonomi, inriktning political economy/public choice. Kopplad till
Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS). September 2014 Finansdepartementet
Departementssekreterare vid strukturenheten, budgetavdelningen. Ansvarig för frågor rörande
entreprenörskap och näringsliv, november 2011 – augusti 2013 samt april 2014 – september
2014.
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Omvärldsanalytiker, vikare på heltid, november till december 2010
Uppsatser/rapporter:
Värderingsskiftet som ledde till tillväxtskiftet
Bokrecension i ekonomisk debatt nr 6, 2012
En flygande start: så gör turismen fattiga länder rikare
Timbrorapport, 2011
Utbildning:
Doktorand vid internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) 2014Studier vid Göteborgs Universitet (2005-2006) samt Lunds Universitet (2006-2011)
Master of Science i nationalekonomi, två år. Inriktning makroekonomi
Politices kandidatexamen, inriktning nationalekonomi
Filosofie kandidatexamen i praktisk filosofi
Övrigt:
Militär erfarenhet:
Specialistofficersutbildning vid militärhögskolan i Halmstad samt Underrättelse- och
säkerhetscentrum i Halmstad. Augusti 2013 till april 2014, inriktning säkerhetsförband.
Avhoppad p.g.a. doktorandstudier.
Skaraborgs Regemente P4, värnplikt i 7.5 månader.
Politisk bakgrund:
Viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) 2008-2010
Stureakademin 2008
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards