BLOCKSCHEMA - Civilekonomprogrammet 240 hp

advertisement
BLOCKSCHEMA - Civilekonomprogrammet 240 hp - Inriktning Marknadsföring - Ansvarig xxx
Kurser som ingår i Civilekonomprogrammet 2014/2015 - tidplan och önskade företagskontakter
Höstterminen
År 1
År 2
Vårterminen
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Organisation, ledarskap 7,5 hp
Marknadsföring, 7,5 hp
Nationalekonomi makroekonomi, 15 hp
Ekonomisk statistik I, 7,5 hp
Ekonomisk statistik II, 7,5 hp
Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15 hp
Externredovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15 hp
Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp
Läsperiod 4
Handelsrättslig grundkurs, 15 hp
Nationalekonomi, mikroekonomi, 15 hp
Logistik, 7,5 hp
Fördjupning inriktning Marknadsföring
År 3
Finansiell fördjupning I, 15 hp
Ekonometri och portföljvalsanalys, 15 hp
År 4
Bolagsstyrning och riskanalyser, 30 hp
Fyll i vilka kurser som ingår
Fyll i vilka kurser som ingår
Fyll i vilka kurser som ingår
CASE-kurser
EXAMENSARBETE
Teorikurser utan företagskoppling i dagsläget
Finansiell fördjupning II, 30 hp
Fyll i vilka kurser som ingår
Allmän handelsrätt, 15 hp
Fyll i vilka kurser som ingår
Examensarbete Marknadsföring, 30 hp
Kommunikation och marknadsföring är avgörande för ett företags framtid. Företag och kunder letar mervärde via kunskap om marknader och människor. Marknadsföring kretsar kring begrepp
som värde, pris, beteende, kommunikation, varumärke, relationer, nätverk och strategi. Du lär dig förstå köpprocesssen, konsumentbeteende och industriellt beteende, samt hur företag skapar
långsiktiga relationer med kunder, nätverk och omvärld.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards