Detta får du i en Kreditupplysning Dessutom i en

advertisement
Kreditupplysning & Marknadsinformation
Detta får du i en Kreditupplysning
Dessutom i en Maxiupplysning
Kreditklassning (1-5)
Föreslagen kreditlimit
Obeståndsrisk (%)
Riskförändring
Betalningsanmärkningar
Skuldsaldo
Datum för tidigare gjorda upplysningar
Klassning - historik
Företagsuppgifter, t.ex:
- Juridiskt företagsnamn
- Adressuppgifter
- Företagsform (t.ex. AB eller KB)
- Koncerninformation
- Tidigare företagsnamn
- Aktiekapital och antal aktier
- Ärenden hos Bolagsverket
- Serveringstillstånd
- Bi-/parallellfirmor
- Firmateckning
Verksamhetsinformation
- Verksamhetsstart
- Antal arbetsställen
- Antal anställda
- Verksamhetsbeskrivning
- Branschkod (SNI)
- Skatteregistrering
- Fastigheter
Ledningsuppgifter, t.ex:
- Namn på personerna
- Funktion
- Personnummer
Företagsnamn - historik
Adressupgifter - historik
Koncerninformation - fördjupning
Ärenden hos Bolagsverket - fördjupning
Serveringstillstånd - fördjupning
Arbetsställe - fördjupning inkl:
- Cfar-nummer
- Besöksadress
Fastigheter - fördjupning
Ledning - historik
Styrelseledamöternas övriga engagemang
Styrelseledamöternas folkbokföringsuppgifter
Bokslutsinformation, t.ex:
- Räkenskapsår
- Datum för senaste bokslut
- Förelägganden
- Bokslutskommentarer
Bokslutsinformation - historik
Ekonomiska nyckeltal, t.ex:
- Omsättning
- Antal anställda
- Lön per anställd
- Avkastning på totalt kapital
- Resultat
- Balansomslutning
- Eget kapital
- Soliditet
- Kassalikviditet
Ekonomiska nyckeltal - fördjupning
Företagsinteckningar
Företagsinteckningar - fördjupning
Syna AB S:t Gertrudsgatan 3 | Box 244 | 201 22 Malmö | Telefon: +46(0)40-25 85 00 | Mejl: [email protected] | www.syna.se
Download