Abstract 7 juni 2006 Om arbetet med att skriva

advertisement
Abstract 7 juni 2006
Om arbetet med att skriva studentcentrerade målbeskrivningar
Under den första terminen på arena Jordens resurser så kommer studenterna i kontakt med en
rad olika ämnen. Detta gäller också på kursen Människan och jordens resurser. På kursen
introducerades tidigare ämnena statsvetenskap, rättsvetenskap, nationalekonomi samt modern
geografisk informationsteknik. Kursens målbeskrivning, som tidigare formulerades utifrån ett
undervisningsperspektiv, angav att målet med kursen var: ”att ge studenten en god förståelse
för sammanhangen bakom uppkomsten av olika naturresurs – och miljöproblem”. Kursens
innehåll har nu ändrats och inslaget med informationsteknik utgår. Kvar är ämnena
statsvetenskap, rättsvetenskap och nationalekonomi. Den nya målbeskrivningen utgår ifrån ett
lärandeperspektiv och uttrycks på följande sätt: ”studenten skall kunna visa att de kan
identifiera och redogöra för innebörden i en rad centrala begrepp de tre forskningsämnena
använder vid analys av olika frågeställningar som aktualiseras under kursen”. Syftet med
denna presentation är att redogöra för arbetet med att precisera en studentcentrerad
målbeskrivning för denna kurs.
Astrid Fell
Download