Schema ht 2013 - IEI

advertisement
Linköpings universitet
Inst för ekonomisk och industriell utveckling
Samhällskunskap
ht 2013
2013-06-03
9SHA11: Välfärdsbegrepp i samhällsvetenskaperna, 15 hp
DETALJSCHEMA (för exakt tid och lokal: se Time Edit)
Onsdag 21/8
10-12 FÖ: Introduktion. (DPT) Välfärdsbegrepp i samhällsvetenskaplig
belysning . Sal KY24
Onsdag 28/8
13.15–15.00 (MÖ): Transformation av välfärdsstaten (Lindbom)
Tisdag 3/9
13.15–15.00 (MÖ): Att problematisera välfärdstaten (Rothstein kap 1-5)
Torsdag 5/9
13.15–15.00 (MÖ): Den generella välfärdspolitikens framtid (Rothstein 6-10)
Onsdag 11/9 Seminarium: Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum
10.15–11.30 (MÖ): Grupp 1
13.15–14.30 (MÖ): Grupp 2
Måndag 16/9
8-12 (DPT) FÖ: Välfärd i makrosociologisk belysning: Välfärd, makt och symboliska
kapital. (Bourdieu och Foucault i Månsson, kap. 10-11) . Utdelning och genomgång av
seminarieuppgift.
Torsdag 19/9
10-12 (DPT) Välfärd i det senmoderna samhället: Giddens & Habermas (Månsson,
kap, 9, 12)
Tisdag 24/9 Seminarium och gruppredovisningar Sociologi.
8-10 (DPT): Grupp 1
10-12 (DPT): Grupp 2
Måndag 30/9
10-12 (SB). Nationalekonomi (1): Begreppet Välfärd inom ekonomiska sammanhang:
marknadsekonomi och välfärd/effektivitet. Litt: Kompendium Nationalekonomi, se
hemsidan).
Torsdag 3/10
10-12 (AK) Nationalekonomi (2): Föreläsning: Den svenska modellens framtid
Litt: SOU 2004:19.
Tisdag 8/10
10-12 (SB och AK). Nationalekonomi (3): Föreläsning: Välfärd i praktiken. Exempel
från miljöekonomi och hälsoekonomi. Litt: Valda artiklar.
Torsdag 10/10
10-12 (AK) Nationalekonomi (4): Välfärd och ekonomisk utveckling
Litt: RH Frank. Frånsprungen.
Måndag 14/10
10-12 RESERVTID
LITTERATUR
Frank, R.H. Frånsprungen: hur ökad ojämlikhet drabbar medelklassen.
Finns på Alibris (förutom ev. bokhandeln).
Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2010) Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum. 1.
uppl. Stockholm: Liber.
Lindbom, Anders (2011) Systemskifte: den nya svenska välfärdspolitiken. Lund:
Studentlitteratur
Månsson, P (2007). Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker.
Norstedts Akademiska.
Rothstein, Bo (2011) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska
logik. Stockholm: SNS förlag.
SOU 2004:19
Kompendium, Nationalekonomi (se hemsidan)
Kompletterande artiklar tillkommer ev.
Lärare:
Alma Kalkan
Daniel Persson Thunqvist (Kursansvarig)
Mattias Örnerheim
Sandra Backlund
Download