Gemensam Välfärd ordnar lördagen den 6 oktober en hearing om

advertisement
KRIS I SVENSK SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG
Gemensam Välfärd arrangerar för femte året, Carema Memorial Day.
Ensamhet, undernäring, bristande kontinuitet och tid är ord som förknippas med
äldreboenden och hemtjänst. Professor Yngve Gustafson har bl a i TV-program givit dem
en konkret innebörd men också visat vad man kan göra åt situationen. Brist på vårdplatser
och personal, dåliga arbetsförhållanden och resursbrist, privatisering och vinstjakt,
konkurrens i stället för samarbete och en förödande pinnjakt med NPM-systemet präglar
sjukvårdssystemet. Författaren Mikael Nyberg har beskrivit och analyserat orsakerna till
dagens alarmerande situation inom sjuk- och äldrevården.
Medverkande: Teater 4
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet
Mikael Nyberg, författare
Samt utdelning av årets Caremapris. En årlig utmärkelse som Gemensam Välfärd delar ut så
länge som vinstdrivna företag finns i vården.
Tisdag 18 april kl 18:00-20:00, ABF - huset, Sveavägen 41
Download