Äskande mall - Folkkampanj för Gemensam Välfärd

advertisement
Äskande om stöd till
Folkkampanjen för Gemensam Välfärd
Till: XXXXXX
Folkkampanj för Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att
arbeta till försvar och utveckling av den gemensamma välfärden.
Bakom initiativet som togs under vintern 2013 står flera nätverk, bland andra Gemensam välfärd
och Välfärd utan vinst i Stockholm, Vinstfri Välfärd i Göteborg och Rädda vården i Malmö.
Städer som hittills anslutit är Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Uppsala, Luleå,
Helsingborg och Sundsvall.
Vårt budskap till politikerna är enkelt:
● Nej till vinst i välfärden!
● Stoppa nedskärningarna!
● Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!
Vi hoppas att ni vill vara med och stötta kampanjen så att vi kan:
● Trycka upp kampanjmaterial (affischer, flyers m.m.)
● Bekosta utrustning i samband med kampanjdagar, demonstrationer och manifestationer
(ljud, ljus, fordonshyra m.m.)
● Bekosta hemsida och internetkampanjer
Vi är tacksamma för det stöd vi kan få av er, men hoppas att ni kan bidra med 5 000kr eller mer.
Inbetalning sker via Plusgiro 678217-1
Märk inbetalningen med: XXXXXX-staden
Med vänliga hälsningar,
XXXXXXXX
Organisationsnummer: 802473-3167
Web: www.valfardskampanjen.se
E-post: [email protected]
Facebook: facebook.com/valfardskampanjen
Download