Om detta material
Detta manus är tänkt som komplettering till skolmaterialet ’Samhällsekonomi –
så skapas vår välfärd’ som finns att beställa på www.utbudet.se.
I denna powerpointpresentation diskuteras hur det samhällsekonomiska
kretsloppet hänger ihop. Detta görs utifrån ett välfärdsperspektiv.
Saker som tas upp är:
Sveriges ekonomi i stort, hur den privata och den offentliga sektorn hänger tätt
samman, hur vi som privatpersoner deltar i kretsloppet. Dessutom diskuteras
Sverige som del i den globaliserade ekonomin i termer av hur vi påverkas när
ekonomin i viktiga handelsländer ändras samt hur det samhällsekonomiska
kretsloppet påverkas av svartjobb.
Det finns en mängd frågor som kan diskuteras i grupp eller enskilt och som också
kan fungera som rena inlämningsuppgifter eller grupparbeten.
Frågor att diskutera i klassen eller att använda som grupparbeten är markerade
med röd text och/eller ett rött frågetecken: ?
I presentationen finns också en del tips på diskussioner och/eller praktiska
exempel. Till vissa av bilderna finns också länkar till ekonomifakta.se där du
eller eleverna kan hämta statistik som kan vara bra att komplettera med.
Samhällsekonomi – så skapas vår
välfärd
Hur
hänger allt
ihop?
Colourbox
Tänk om…..
…Sverige var en by med 100
invånare…..
Byn Sverige
Hur många av de 100….
? arbetar
? studerar
? är arbetslösa, sjukskrivna
eller förtidspensionerade
? är barn eller pensionärer
? är hemarbetande och
övriga
Invånarna i Byn Sverige
Invånarna i byn Sverige
49 arbetar
6 studerar
8 är arbetslösa,
sjukskrivna eller
förtidspensionerade
34 är barn eller
pensionärer
3 är hemarbetande och
övriga.
Avser år 2010
Byn Sverige
1. Sammanfattning
I Byn Sverige jobbar nu nästan hälften av invånarna. Det
betyder att varje person som jobbar försörjer 1 person
som inte gör det.
?
Räkna ut hur din egen kommun skulle se ut om den
hade 100 invånare.
Fundera kring:
• Hur påverkas byn om några fler blir arbetslös?
• Hur påverkas byn om fler får jobb?
Vad är välfärd?
Definition av välfärd:
Ett samhälles invånares samlade välmående
eller
Individernas upplevda nytta
Vad är välfärd för dig?
Ren miljö?
Att kunna åka på en resa?
Något annat?
Bra hemhjälp till far- och morföräldrarna?
Bra skola till barnen?
Att gå på bio?
Att få träffa en läkare när man behöver det
Inom rimlig väntetid?
Tillgång till hemhjälp, målare, köpa varor?
Vad är kostnaden
för välfärd?
En kaffe på
Pressbyrån?
Att låna en bok på biblioteket?
En gymnasieplats per år?
En resa till Thailand i januari för
2 personer?
En klippning på frisörsalong?
Behandling av ett
benbrott?
Ett kejsarsnitt?
En meter motorväg?
Colourbox
Så här mycket är kostnaden
för välfärd?
Ca 15 kr
Ca 50 kr/gång/per bok
Ca 30 000 kr
Ca 80 000 kr/elev/år i snitt
Mellan ca 150-500 kr
Ca 54 000 kr
Ca 40 000 kr
Ca 10 000 kr
Colourbox
2. Sammanfattning
Det finns både privat och offentlig välfärd och båda kostar.
Vi har bättre koll på vad den privata kostar än den offentliga.
?
Varför är det så?
?
Fundera över hur din dag ser ut. Vad kommer
från den offentliga sektorn i din vardag och
vad kommer från den privata sektorn?
Hur kommer du till skolan? Vad gör du på rasten? Vad
gör du efter skoltid? På din fritid etc?
Hur finansieras välfärden?
Finansieringen av privat och offentlig välfärd:
Den privata välfärden finansieras via privata
pengar:
Den privata välfärden utgår från att det
finns företag som startas av privatpersoner.
Sen är det du som privatperson som betalar
för den vara eller tjänst som du vill köpa
(kaffe, flytthjälp, resa, bio etc).
Den offentliga välfärden finansieras via skatter:
Skatt på arbete:
Direkt på lönen (ca 475 mdkr)
och
indirekt via arbetsgivaravgifter (ca 400 mdkr)
Skatt på konsumtion:
Moms (cirka 320 mdkr, vilket motsvarar ungefär 34 000 kronor
per år och invånare).
Punktskatter:
Energiskatt ca 40 mdkr
Koldioxidskatt 27 mdkr
Skatt på tobak och alkohol 18 mdkr
Not: Avser Ekonomistyrningsverkets prognoser 2010
3. Sammanfattning
Välfärden finansieras via privata pengar och via
skatter.
Alla skatter syns inte så tydligt.
Trots att du kanske inte arbetar så betalar du
antagligen skatt ändå.
?
• Vilka skatter betalar du?
Det offentliga och det privata påverkas hela
tiden av varandra
När något förändras i samhällsekonomin så sprider det sig
som ringar på vattnet.
Sveriges ekonomiska kretslopp är inte isolerat från resten av
världen utan påverkas av vad som sker i andra länder.
?
Vad händer när…..
…arbetslösheten stiger/sjunker?
…företagandet stiger/sjunker?
…det blir skuldkris i Europa?
…efterfrågan i andra länder för svenska produkter
stiger/sjunker?
…fler jobbar svart?
?
Vad är det för skillnad mellan det som är skrivet i rött
4.
ochSammanfattning
det som är skrivet i grått?
Papperskorgarna i skolan, biobiljetten, lillasysters stelkrampsspruta, din
skola, rutschkanan i lekparken, utställningen på museet, din moped,
sjuksystern på vårdcentralen, MP3-spelaren, besöket i simhallen, datorn
hemma, målen i innebandyrinken, brandmännens brandspruta,
föräldrarnas bil, tunnelbanevagnarna, din cykel, gipset på ditt brutna
ben, glassen på fiket, den gröna parkbänken, dina nya jeans, läroboken
i skolan, datorn på biblioteket, huset ni bor i, plinten i gymnastiksalen,
medlemsavgiften till tennisklubben, asfalten på vägen, statyn mitt i
fontänen, resan till Gotland, postlådorna utanför kiosken, tacomiddagen
på fredagskvällen, lärarens lön, möblerna i ditt rum, mormors nya
rullator, övergångsställena, polisen, blomsterrabatterna i stan……
?
Vad är det för skillnad mellan det som är skrivet i rött
4.
ochSammanfattning
det som är skrivet i grått?
Papperskorgarna i skolan, biobiljetten, lillasysters stelkrampsspruta, din
skola, rutschkanan i lekparken, utställningen på museet, din moped,
sjuksystern på vårdcentralen, MP3-spelaren, besöket i simhallen, datorn
hemma, målen i innebandyrinken, brandmännens brandspruta,
föräldrarnas bil, tunnelbanevagnarna, din cykel, gipset på ditt brutna
ben, glassen på fiket, den gröna parkbänken, dina nya jeans, läroboken
i skolan, datorn på biblioteket, huset ni bor i, plinten i gymnastiksalen,
medlemsavgiften till tennisklubben, asfalten på vägen, statyn mitt i
fontänen, resan till Gotland, postlådorna utanför kiosken, tacomiddagen
på fredagskvällen, lärarens lön, möblerna i ditt rum, mormors nya
rullator, övergångsställena, polisen, blomsterrabatterna i stan……
Betalas av oss alla via skatten oavsett konsumtion
Betalas av oss som privatpersoner vid konsumtion
Sammanfattning
•Skatten kommer in framför allt från de som jobbar,
både inom offentlig- och privat sektor.
•Skillnaden är att skatten finansierar den offentliga
sektorn men inte den privata.
•Vi är alla delaktiga i det samhällsekonomiska kretsloppet.
Som arbetsgivare, arbetstagare, företagare, konsumenter
eller producenter.
•Alla ekonomiska beslut som du tar, även om det bara
handlar om att spara 50 kr i veckan eller köpa en glass på
7-Eleven, påverkar det ekonomiska kretsloppet.
?
Rita ditt eget ekonomiska kretslopp
Tips på ord att använda:
Företagare
Lön
Offentlig välfärd
Skatter
Producerar
Intäkter
Finansierar
Privat välfärd
Investering
Skatteintäkter
Kommun
Jobb
Varor och tjänster
Säljer
Anställer
Exporterar
Anställd
Så hänger allt ihop
Källor:
Statistiska centralbyrån, www.scb.se
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
Vägverket: www.vv.se
Ekonomistyrningsverket: www.esv.se
Ving: www.ving.se
Ekonomifakta: www.ekonomifakta.se