Ahmed Hassan Zewail

advertisement
Ahmed Hassan Zewail
Ahmed Hassan Zewail, född i Damanhur,
Egypten 26 februari 1946, är en egyptiskamerikansk fysikalisk kemist. Han fick
Nobelpriset i kemi år 1999, för "sina
studier av kemiska reaktioners
övergångstillstånd med
femtosekundspektroskopi".
Han började studera vid universitetet i Alexandria och fortsatte
sina studier i USA. 1974 disputerade han vid University of
Pennsylvania. Efter två år vid University of California i
Berkeley anställdes han vid California Institute of Technology,
där han sedan 1990 innehar Linus Pauling-professuren i
kemisk fysik.
Zewail har studerat atomerna och molekylerna i "slow motion"
under kemiska reaktioner, och sett vad som egentligen händer
då kemiska bindningar bryts och nya skapas. Han använde en
teknik som kan beskrivas som världens snabbaste kamera. Den
går ut på att använda så korta laserblixtar att man är nere på
den tidsskala där reaktionerna verkligen sker, nämligen
femtosekunder (fs). En femtosekund är 10–15 sekunder, alltså
0,000000000000001 sekunder, vilket är lika kort i förhållande
till en sekund som en sekund är i förhållande till 32 miljoner
år. Detta område inom den fysikaliska kemin har fått namnet
femtokemi.
Zewail är sedan 2003 utländsk ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademien.
Download