Att kontrollera beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik

advertisement
Socialt arbete
i förändring
Höstens tema: Professionernas makt
Forskarseminarium vid Institutionen för socialt arbete
Att kontrollera beroende.
Substitutionsbehandlingens
logik, praktik och semantik
Frida Petersson, universitetslektor i social
arbete vid Göteborgsuniversitet.
Substitutionsbehandling är den enda vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett
långvarigt opiatberoende. Ändå är frågan om att behandla personer med narkotikaklassad medicin – metadon och buprenorfin – kontroversiell och omdebatterad i
dagens Sverige.
Onsdag 25 september 14:00-16:00
Konferensrummet på Scylla
Nordenskiöldsgatan 8, vån 3
Download