Anmälningspliktiga sjukdomar

advertisement
Anmälningspliktiga Allmänfarliga och Smittspårningspliktiga sjukdomar
1(2)
Smittskydd, sjukdomar som ska anmälas enligt Smittskyddslagen. Anmäl via webben – www.sminet.se – fyll i alla kända uppgifter!
Anmäls
Anmäls
Anmäls med kod:
enbart av
Allmän- Smittspårnings- med full
Ex. År och sista
Dessutom
lab.
Anmälningspliktiga
farliga
pliktiga
identitet
fyra 1980-1010
telefonanmälan
Amöbainfektion


Atypiska mykobakterier

Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS), invasiv

Botulism



Brucellos (undulatfeber)


Campylobacterinfektion



Cryptosporidium


Denguefeber

Difteri




Ebola




Echinokockinfektion


Enterohemorragiska E.coli





ESBL

ESBLCARBA



Fågelinfluensa




Giardia



Gonorré



Gula febern


Haemofilus influensae, invasiv infektion

Harpest- (tularemi)

Hepatit A – E



Akut Hepatit A och B
HIV-infektion



HTLV I och II infektion




Influensa A och B

Kikhosta (pertussis)


Klamydia



Kolera



Legionella



Leptospira

Listeria


Malaria

Vid allmänfarliga sjukdomar är undersökning, vård och behandling samt läkemedel som direkt påverkar smittsamheten kostnadsfria för patienten.
Kontakta Smittskydd vid frågor. Telefon: 026-15 53 07, 026-15 49 08, 026-15 53 58, 026-15 53 08, 026-15 53 09.
E-post: [email protected] Webb: regiongavleborg.se/smittskydd
Reviderad 2015-12-03
Anmälningspliktiga Allmänfarliga och Smittspårningspliktiga sjukdomar
2(2)
Smittskydd, sjukdomar som ska anmälas enligt Smittskyddslagen. Anmäl via webben – www.sminet.se – fyll i alla kända uppgifter!
Anmäls med kod:
SmittspårningsAnmäls med full Ex. År och sista fyra
Dessutom
Anmälningspliktiga
Allmänfarliga
pliktiga
identitet
1980-1010
Telefonanmälan
Meningokock, invasiv infektion


MERS-CoV



Mjältbrand




MRSA (methicillinresistent stafylokockus
aureus)




Mässling


Papegojsjuka


Paratyfoidfeber



Pest




Pneumokocker med nedsatt känslighet för
penicillin. PNSP



Pneumokock, invasiv infektion

Polio




Påssjuka


Q-feber

Rabies



Röda hund


Salmonella



SARS




Shigella



Smittkoppor




Sorkfeber (nephropathia epidemica)

Stelkramp (tetanus)

Syfilis



Trikinos


Tuberkulos




Tyfoid



Vibrioinfektion exkl. kolera


Virala hemorragiska febrar




Viral meningoencefalit

VRE (Vancomycinresistent enterokock)



Yersinia


Vid allmänfarliga sjukdomar är undersökning, vård och behandling samt läkemedel som direkt påverkar smittsamheten kostnadsfria för patienten.
Kontakta Smittskydd vid frågor. Telefon: 026-15 53 07, 026-15 49 08, 026-15 53 58, 026-15 53 08, 026-15 53 09.
Reviderad 2015-12-03
E-post: [email protected] Webb: regiongavleborg.se/smittskydd
Download