infektion - Internetmedicin

advertisement
Din samarbetspartner inom
Meda Infektion
Produktchef:
infektion
Jonas Alkman
0767 674 858
[email protected]
Key Account Manager:
Medical Advisor:
ÖLI/NLI
Kåvepenin, Tikacillin
Amimox, Imacillin
Spektramox
Ery-Max
Bensylpenicillin
Frida Fridh
0708 703 615
[email protected]
Tuberkulos
Tibinide
Holger von Fircks
0767 674 854
[email protected]
Stafylokocker
Heracillin
Flukloxacillin
Ekvacillin
GI
Precosa
Cystit
Furadantin
Trimetoprim
Hiprex
Meda Infektion
ser fram emot fortsatt kontakt med dig!
Bakteriell vaginos
Zidoval
Inf-003
Juni 2008
Meda AB, Besöksadress Pipersväg 2 A, Box 906, 170 09 Solna
Telefon +46 8 630 19 00, Fax +46 8 630 19 50, E-mail [email protected], www.meda.se
Andra
Keflex
Doktacillin
Tetracyklin
Nebcina
Din samarbetspartner inom infektion
– vad menar vi med det?
Meda har nu 21 st infektionsläkemedel inom en
rad olika infektionsområden (se nästa sida).
Medas infektionsläkemedel rekommenderas av
många Läkemedelskommittéer. Terapiområdet
infektion är en viktig del av Medas verksamhet.
Meda Kunskapscenter® erbjuder kvalificerad
vidareutbildning inom flera terapiområden,
bland annat infektionsområdet. Ett utbildningskoncept med hög kvalitet, som bidrar till
kompetensutveckling för läkare och annan
sjukvårdspersonal.
Medas ambition är att aktivt bidra till rationell
antibiotikaanvändning.
Meda Infektionsläkemedel
Maj 2008
• Amimox®
• Bensylpenicillin Astra Zeneca®
• Doktacillin®
• Ekvacillin®
• Ery-Max®
• Flukloxacillin Recip®
• Furadantin®
• Heracillin®
• Hiprex®
• Imacillin®
• Keflex®
• Kåvepenin®
• Kåvepenin Frukt®
• Nebcina®
• Precosa®
• Spektramox®
• Tetracyklin Recip®
• Tibinide®
• Tikacillin®
• Trimetoprim Astra Zeneca®
• Zidoval®
- Amoxicillin
- Bensylpenicillin
- Ampicillin
- Kloxacillin
- Erytromycin
- Flukloxacillin
- Nitrofurantoin
- Flukloxacillin
- Metenamin
- Amoxicillin
- Cefalexin
- Fenoximetylpenicillin
- Fenoximetylpenicillin
- Tobramycin
- Saccharomyces boulardii
- Amoxicillin/Klavulansyra
- Tetracyklin
- Isoniazid
- Fenoximetylpenicillin
- Trimetoprim
- Metronidazol
Download