Läkemedel som ska journalföras

Sida 1 av 1
Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal
Abstral
Actiq
Alprazolam
Apodorm
Ardinex
Breakyl
BUCCOLAM
Buprenorfin
Buprenorphine
Buprenotex
Citodon
Citodon forte
Citodon minor
Cocillana-Etyfin
Codalvonil
Concerta
Depolan
Diazepam Desitin
Dolcontin
Dolcontin Unotard
Dormicum
Durogesic
Edluar
Effentora
Elvanse
Equasym Depot
Fenemal Recip
Fentacan
Fentanyl
Flunitrazepam Mylan
Gemadol
Halcion
Heminevrin
Iktorivil
Imovane
Instanyl
Ketalar
Ketanest
Ketogan
Ketogan Novum
Kodein Recip
Lepheton
Leptanal
Lorazepam Orifarm
Matrifen
Medikinet
Metadon
Methadone Martindale
Pharma
Methylphenidate
Midazolam
Modafinil
Modiodal
Mogadon
Molterfin
Morfin Abcur
Morfin Epidural Meda
Morfin Meda
Morfin Special
Morfin-Skopolamin Meda
Nitrazepam Recip
Nobligan
Nobligan retard
Norspan
Opidol
Oramorph
Oxascand
Oxikodon
Oxycodone
OxyContin
Oxylan
OxyNorm
Palexia
Palexia Depot
Palladon
Panocod
Paracetamol/Kodein Evolan
Petidin Meda
PecFent
Rapifen
Remifentanil
Ritalin
Ritalina
Rivotril
Sativex
Sobril
Spasmofen
Stesolid
Stesolid novum
Stesolid Rektal Prefill
Stilnoct
Suboxone
Subuphine
Subutex
Sufenta
Targiniq
Temesta
Temgesic
Tiparol
Tradolan
Tradolan Retard
Tramadol
Tramadol Retard
Treo comp
Ultiva
Vellofent
Xanor
Xanor Depot
Xyrem
Zolpidem
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon
Upprättad: 2012-08-15. Revideras två gånger per år.
Reviderad: 2014-04-02.
Ansvarig: Läkemedelsgruppen Landstinget i Östergötland
Källa: Läkemedelsverkets förteckning Narkotikaklassade läkemedel i Läkemedelsfakta.
Informationen i den förteckningen är hämtad från det nationella produktregistret för läkemedel (NPL) som uppdateras dagligen.
Läkemedelsverkets webbplats: www.lakemedelsverket.se