Nedtrappningstabell – kodeinhaltiga läkemedel med utgångsdos

advertisement
Nedtrappningstabell – kodeinhaltiga läkemedel
med utgångsdos 300 mg
Vecka
Dag
Läkemedel
Antal tabletter och
dostillfällen
Total dygnsdos
Vecka 1
Måndag
Citodon
2+2+2+2+2
300 mg
Vecka 2
Torsdag
Citodon
2+2+2+2+1
270 mg
Vecka 3
Måndag
Citodon
2+2+2+2
240 mg
Vecka 4
Torsdag
Citodon
2+1+1+2
180 mg
Vecka 5
Måndag
Citodon
1+1+1+1
120 mg
Vecka 6
Torsdag
Citodon
1+1+1
90 mg
Vecka 7
Måndag
Citodon
0
0 mg
1
Download