Postoperativ smärtlindring till barn med hjärntumör Syfte

advertisement
Postoperativ smärtlindring till
barn med hjärntumör
på Akademiska barnsjukhuset och
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Syfte
• Beskriva förekomst av smärtskattning och
smärtbehandlingsmetoder de tre första dygnen
efter tumörkirurgi i hjärnan på de barn som
behandlas för hjärntumör på Akademiska
Barnsjukhuset och Astrid Lindgrens
barnsjukhus
Karin Johansson och Carina Rinaldo
2010
Frågeställningar
Metod
• Används smärtskalor?
• Hur smärtbedöms barnen postoperativt?
• Har ickefarmakologisk smärtbehandling
använts?
• Vilken regelbundna och ”vid
behovsordinationer” har använts?
• Vilka farmakologiska kombinationer?
• Dokumenteras effekt av given behandling?
Akademiska
barnsjukhuset
20 barn
Astrid Lindgrens
barnsjukhus
20 barn
Pojkar
11
12
Flickor
9
8
Ålder 0-6 år
5
12
Ålder 7-12 år
8
4
Ålder 13-18 år
7
4
Op. tumörkirurgi
18
18
Op. shunt/
ventrikulo
cisternostomi
2
2
•
•
•
•
Journalgranskning
Barn 0-18 år med hjärntumör
20 barn på Akademiska barnsjukhuset
20 barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Resultat
Smärtbedömning på Akademiska Sjukhuset
8%
10%
60%
22%
Smärtskattningsinstrument
Föräldra/barnbedömning
Sjuksköters ke bedömning
Ingen bedömning
1
Resultat
Första dygnet efter operation
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10%
53%
A n ta l b a r n
A n ta l b a r n
17%
20%
Opioider
Paracetamol
Given stående ordination
Smärtskattningsinstrument
Föräldra/barnbedömning
Sjuksköterske bedöm ning
Ingen bedömning
Dygn 2 efter operationen
Akademiska sjukhuset
Citodon
Dynastat
Paracetamol
Citodon
Given vid behovsordination
Given stående ordination
Smärtskalor
Akademiska sjukhuset
3 av 20 barn
Astrid Lindgrens
barnsjukhus
9 av 20 barn
Citodon
Dynastat
Given vid behovsordination
Paracetamol
Citodon
Dynastat
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Opioider
Paracetamol
Citodon
Dynastat
Dynastat
Given stående ordination
Given stående ordination
Paracetamol
Given stående ordination
A n ta l b a r n
A n ta l b a r n
Opioider
Opioider
Opioider
Astrid Lindgrens barnsjukhus
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A n ta l b a r n
A n ta l b a r n
Paracetamol
Dynastat
Given vid behovsordination
Akademiska sjukhuset
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Opioider
Citodon
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Dygn 3 efter operationen
Astrid Lindgrens barnsjukhus
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Akademiska sjukhuset
Smärtbedömning på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Given vid behovsordination
Given stående ordination
Given vid behovsordination
Given vid behovsordination
Utvärdering av smärtbehandling
Akademiska barnsjukhuset
11 av 60 granskade dygn
18%
Astrid Lindgrens barnsjukhus
15 av 59 granskade dygn
25%
2
Slutsats
• Utvärdering av systematisk
smärtskattning och given
smärtbehandling är svårbedömt på
grund av brister i
journaldokumentationen.
3
Download