Läkemedel som har samband med fallolyckor

advertisement
2015-11-23
Läkemedel som har samband med fallolyckor
• Benzodiazepiner (lugnande, sömnmedel) tex. flunitrazepam och
oxazepam.
• Sömnmedel tex. Zopiklon, Stilnoct, Heminevrin, Propavan
• Neuroleptika (antipsykotiska, lugnande) tex. Risperidon (=Risperdal)
och Zyprexa ,Haldol
• Antidepressiva SSRI t.ex. Citalopram och sertralin . TCA tex.
amitriptylin (= Tryptizol)
• Antihypertensiva läkemedel (blodtryckssänkande) tex. Diuretika,
betablockerare, ACE-hämmare tex. Enalapril
• Hjärt-kärlläkemedel = både antihypertensiva och andra
kardiovaskulära Nitroglycerin, Digoxin
• Antiparkinsonmedel tex. Madopark, Sinemet och Pravidel. Kan även
ge blodtrycksfall
• Opioider tex. Tradolan, Dexofen, Citodon (= svaga opioider) och
Morfin, Ketogan, Oxycontin (= starka opioider)
• Andra övriga betablockerande ögondroppar, analgetika, antihistaminer
m.fl.
• 4 läkemedel eller fler
Mediciner med osteoporos som biverkning:
t.ex. Kortison, antiepileptika, p-spruta
Det finns ett flertal andra läkemedel som kan ge upphov till fall beroende
på individ, dosering
m.m.
Gå in på socialstyrelsens länk nedan - Indikatorer för utvärdering av
kvaliteten i äldres
läkemedelsterapi – och läs mer.
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A65367AB-8F2A-4063BC79-13103784A838/986/200311020.pdf
Download