Akut dagvård för barn med cancer har öppnat

Akut dagvård för barn med cancer har öppnat
Nu blir det lättare för barn med cancer att snabbt få vård utan att gå via akutmottagningen. Idag öppnar
den nya akuta dagvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Här möter cancersjuka barn
personal som känner dem och deras behov.
Kortare väntetider, färre inläggningar och barn som får träffa personal de känner. Den nya dagvården erbjuder
snabb bedömning av barn som får feber eller andra besvär mellan cancerbehandlingarna. Även barn som vårdas
inom SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet) ska vid försämring kunna läggas in direkt via
dagvården utan att passera den vanliga akuten.
– Föräldrar har hört av sig och är jätteglada. Nu kommer barncancerpatienter att få träffa personal de känner
igen som har erfarenhet och kunskap av barnonkologi. Även personalen är förväntansfull eftersom de ser så stor
vinst för patienterna, säger Nina Hultman, omvårdnadschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens
Barnsjukhus.
Den nya dagvården bemannas av läkare och barnsjuksköterskor med utbildning och erfarenhet inom barncancer.
Samtidigt som patienterna snabbt får tillgång till specialistkompetens avlastas både Barnakuten och
Barnonkologen.
– Det är många familjer som under cancerbehandlingarna måste sitta på akuten emellanåt, vilket flera upplever
som väldigt jobbigt. Det kan bli långa väntetider och dessutom kan det vara påfrestande för familjerna att träffa
olika och okända läkare och sjuksköterskor, säger Annika McCarthy, vårdenhetschef på Barnonkologen vid
Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Verksamheten tillhör Nordens största barnonkologiska enhet och tar emot alla barn med cancer från Stockholms
läns landsting och Gotland. För vissa cancersjukdomar kommer patienterna från hela landet. Den nya dagvården
blir också en utvecklingsmiljö, där bland annat nya arbetssätt tas fram utifrån familjernas och personalens behov.
– Det händer så mycket bra nu, så som BarncancerAppen, flytten till den nya sjukhusbyggnaden i november och
den akuta dagvården. Det gör oss mer öppna för innovativa tankar överhuvudtaget. I en positiv spiral börjar man
tänka lite längre än bara här och nu, säger Annika McCarthy.
Utvecklar nya arbetssätt utifrån patienternas behov
Den akuta dagvården för barn med cancer utvecklas av Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
tillsammans med Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset, med stöd av Arbetsmiljölyftet.
Dagvårdsavdelningen fungerar också som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt utifrån patienternas och
personalens behov
Fakta





Barnonkologi och Koagulation, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, är Nordens största
barnonkologiska enhet, som bedriver vård för barn och ungdomar med cancer i åldern 0-18 år.
Enheten tar emot och vårdar alla barn med cancer från Stockholms läns landsting och Gotland samt
barn med retinoblastom från hela Sverige.
På sektionen vårdas även patienter med andra komplicerade cancersjukdomar från andra landsting.
Under åren 2014-2016 kommer hälso- och sjukvården i Stockholm att präglas av ett intensivt
förändringsarbete. Arbetsmiljölyftet, Stockholms läns landsting satsar totalt 150 miljoner kronor för
särskilda arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete under dessa år.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och har verksamhet i
Danderyd, Huddinge och Solna.