Kunskap förändrar - Folkuniversitetet

advertisement
2012
Kunskap förändrar
Bibliotek, teater, biograf, restaurant, fik, konserthall,
radiostudio ... under samma tak. Kan det bli bättre?
Liten skola med personlig atmosfär
Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan är
ingen stor skola där du bara blir en i mängden.
Tvärtom, här är andan mer familjär. Atmosfären på skolan präglas av varma och vänliga
relationer där alla känner delaktighet och
ansvar. Demokratins värdegrund utgör ledstjärnan för vårt arbete. Det ska vara en skola
där eleverna känner sig respekterade som
individer, får möjlighet att utveckla sina
talanger och fostras till ansvarstagande och
solidariska människor.
Stort elevinflytande
Det finns en rad grundläggande faktorer som
är viktiga för att du ska kunna prestera och
utvecklas under din gymnasietid. En är att du
känner dig sedd och respekterad. En annan att
du kan känna trygghet och trivs på skolan.
Båda dessa bygger på att du har möjlighet att
påverka. Elevinflytandet är utan tvivel stort hos
oss, dels formellt via klass- och elevråd, dels en
ständig dialog mellan elever och lärare. Som
exempel kan nämnas att du som elev är med
och anställer nya lärare och att du tillsammans
med dina lärare och klasskamrater utformar
undervisningen.
Hög andel läser vidare på högskola
Skolan är riksrekryterande och utbildningarna
är treåriga, kostnadsfria och studieförberedande.
Steget från studentexamen till högskolestudier
ska vara så kort och naturligt som möjligt
tycker vi. Därför ser vi till att du är väl förberedd. Du får lära dig att ta eget ansvar, arbeta
vetenskapligt och målinriktat.
Viktigt är också att undervisningen är så
verklighetsbaserad som möjligt. Vi utgår ofta
från aktuella händelser och trender som berör
och engagerar.
Det är ingen slump att de flesta av våra elever
går vidare till högskolestudier. Senast fick hela
97,7% av våra avgångselever högskolebehörighet. Vi är inte nöjda förrän vi når 100%.
Lärarna är vår främsta resurs
Våra duktiga lärare utgör förstås navet i
skolans verksamhet och det är deras insatser
som skickliga pedagoger, pådrivande mentorer
och goda medmänniskor som gör skolan så
populär och framgångsrik.
I rollen som mentor stöttar de din utveckling
såväl socialt som kunskapsmässigt. Lärandet
ska vara lustfyllt, som en upptäcksresa. Det ser
vi bland annat till genom att väcka din nyfikenhet och låta dig förstå nyttan av det du lär dig.
Lärarens uppgift blir att inspirera och stödja, att
skapa ordning och struktur i lärandet och att
sätta kunskaper i ett sammanhang för att ge en
helhetssyn i undervisningen.
Individen i centrum
Skolans pedagogiska grundsyn har sin bas i
Folkuniversitetets syn på folkbildning och
spridning av kunskap, där utgångspunkten hela
tiden är den enskilde individens behov, förutsättningar och mål. Med det följer att vi inte är
knutna till ett enda arbetssätt, utan använder en
mängd olika pedagogiska metoder för att
anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och behov. Tanken är att varje elev ska få
växa och utvecklas i sin egen takt.
I de fall då extra stöd behövs är det viktigt att
vårt elevhälsoteam – med skolsköterska, läkare,
psykolog och kurator – griper in och stöttar. Att
må bra är en förutsättning för lyckosamma
studier.
Folkuniversitetet är en stiftelse knuten till
Göteborgs universitet. Eventuell vinst används
för att vidareutveckla verksamheten, vilket
borgar för stabilitet och långsiktighet.
Välkommen till oss
i Folkets Hus, Garvaregatan 13
lördag 19 november, 10.00 – 12.30, 2011
I rollen som mentor stöttar
lärarna din utveckling.
Samhällsvetenskapsprogrammet
En del av undervisningen
>>
sker på engelska. Väldigt nyttigt
och bra tycker såväl vi som
våra föräldrar.
Samhällsvetenskapsprogrammet – internationell profil – inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap
Dina möjligheter
är gränslösa !
Är Samhällsvetenskapsprogrammet
något för dig?
Språkdiplom underlättar
internationella studier och arbete
Är du en person som tycker om att se dig
om i världen och kanske planerar att
studera utomlands? Vill du arbeta med
människor och ta del av Sveriges och
andra länders historia, kultur, språk och
politik? Då är troligen Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bred och gedigen
utbildning som håller många dörrar
öppna. I årkurs 2 kan du välja mellan
inriktningarna samhällsvetenskap eller
beteendevetenskap1 som båda ger dig god
grund för vidare studier.
Internationellt erkända språkdiplom är
bevis på dina kunskaper och är ofta ett
krav vid intagning till universitet eller vid
anställning utomlands. Vi förbereder dig
för examina i engelska, tyska, franska och
spanska. Språkdiplomen är frivilliga och
kostnadsfria.
Undervisning på engelska
En del av undervisningen sker på engelska av lärare med engelska som modersmål. Det ger dig unika kunskaper och
färdigheter i språket som är till stor nytta
om du vill arbeta eller studera i ett annat
land. Alla lärare i moderna språk har
undervisningsspråket som modersmål,
vilket innebär att du får aktiv språkträning och unika kunskaper om landets
kultur, seder och bruk.
Utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en
internationell resa under studietiden.
Målet är att få nyttig språkträning och
uppleva landets egenart inom kultur,
historia, skolsystem och fritid.
1
Skolan och omvärlden
All utbildning förutsätter motivation,
engagemang och verklighetsanknytning.
Därför samverkar vi så långt det är möjligt
med det omgivande studie- och yrkeslivet,
exempelvis Högskolan Väst, Innovatum,
Trollhättans Radio, Konsthallen och olika
lokala företag. Vi anordnar FN-rollspel,
där vi bryter ämnes- och klassgränserna
och arbetar tematiskt för att se sammanhang och få förståelse för den värld vi lever
i. Detta gör att du förändras och utvecklas
– precis som världen.
Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden.
Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och Sports
Club. Gemensamt för dem alla är att de
bidrar till att stärka vi-känslan och göra
vistelsen på skolan ännu roligare.
Fria språk­
kurser
Som elev på skolan kan
du under din fritid helt
kostnadsfritt läsa
kvällskurser i kinesiska,
japanska, italienska och
ryska i mån av plats.
Omgiven
av kultur
Som elev hos oss är du
praktiskt taget omgiven
av kultur. Biblioteket,
Hebeteatern, Konsert­
hallen och andra arenor
för kultur arrangerar nära
400 evenemang om året.
Mitt i allt detta finns vi!
Rabattkort
Som elev hos oss får du
ett rabattkort som ger
dig reducerat pris på
Kulturhusets evenemang,
Arena Älvhögsborgs
moderna gym samt en
rad caféer, affärer och
butiker i staden.
Laptop
– en själv­
klarhet
Som elev hos oss får du
arbeta med en egen
Macbook under dina tre
studieår – för oss är
datorn ett självklart
pedagogiskt redskap och
en förutsättning för lika
villkor för eleverna.
Vi väntar på slutligt besked om inriktning beteendevetenskap i slutet av oktober.
Aron Johansson
Samhällsvetenskapsprogrammet
med internationell inriktning.
Läser nu kinesiska i Kina vid
Beijing Foreign Studies University.
”Jag valde internationella programmet
för de har undervisning på engelska
och erbjuder bra utbildning i språk.
Att de dessutom har engagerade och
kunniga lärare är inte fel.”
Utlandsresor
ger insikt
Som elev hos oss får du
under din studietid resa
utomlands för att uppleva
andra länders kultur,
historia och samhälle.
Estetiska programmet – designprofil – inriktning Bild och formgivning
Fria språk­
kurser
Som elev på skolan kan
du under din fritid helt
kostnadsfritt läsa kvälls­
kurser i kinesiska, japan­
ska, italienska och ryska i
mån av plats.
Omgiven
av kultur
Som elev hos oss är du
praktiskt taget omgiven
av kultur. Biblioteket,
Hebeteatern, Konsert­
hallen och andra arenor
för kultur arrangerar nära
400 evenemang om året.
Mitt i allt detta finns vi!
Rabattkort
Som elev hos oss får du
ett rabattkort som ger
dig reducerat pris på
Kulturhusets evenemang,
Arena Älvhögsborgs
moderna gym samt en
rad caféer, affärer och
butiker i staden.
Laptop
– en själv­
klarhet
Som elev hos oss får du
arbeta med en egen
Macbook under dina tre
studieår – för oss är
datorn ett självklart
pedagogiskt redskap och
en förutsättning för lika
villkor för eleverna.
Utlands­
resor
ger insikt
Som elev hos oss får du
under din studietid resa
utomlands för att uppleva
andra länders kultur,
historia och samhälle.
Utveckla din
kreativa förmåga !
Är det Estetiska
programmet något för dig?
Drömmer du om att bli inredningsdesigner, kläddesigner, formgivare eller kanske
webbdesigner? Ja, då är vårt designprogram förmodligen något för dig. Du får
lära dig att omsätta dina idéer till kreativt
skapande, utveckla just ditt formspråk och
behärska den digitala tekniken.
Vi hjälper dig att utvecklas
Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan är en av få skolor med estetutbildning
som inte har antagningsprov. Det enda
som räknas är ditt slutbetyg från grundskolan. Vi tror att den som bäst avgör din
lämplighet är du och ingen annan. Om du
anser att du har förutsättningarna för att
klara av tre spännande, jobbiga, utmanande och roliga år så ska vi hjälpa dig att
utveckla dig själv och din talang.
Högskoleförberedande
Vårt estetiska program bygger mycket på de
humanistiska ämnena och fokus ligger på
design, bild och formgivning. Utbildningen
är högskoleförberedande och ger en bra
grund både för vidare studier inom designområdet och för andra högskolestudier.
Utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en
internationell resa under studietiden.
Målet är att få nyttig språkträning och
uppleva landets egenart inom kultur,
historia, skolsystem och fritid.
Med sikte på världen
Vi vill också förbereda dig för studier och
arbete utomlands och erbjuder dig därför
även en gedigen språkutbildning, förutom i
engelska, också i spanska, tyska eller
franska om du så önskar. All språkundervisning genomförs av lärare som har
undervisningsspråket som modersmål. Du
kan även ta de internationella språk­
diplomen som erbjuds inom våra övriga
program.
...och arbetslivet
Vi samverkar med små och medelstora
företag i Trollhättan för att du ska kunna
pröva dina kunskaper i autentisk miljö.
Det skapar förståelse för livet efter
studierna och ger ett personligt kontaktnät.
Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden.
Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och Sports
Club. Gemensamt för dem alla är att de
bidrar till att stärka vi-känslan och göra
vistelsen på skolan ännu roligare.
Lisa Orvang
Estetiska programmet, designprofil
Läser nu grafisk hantverksteknik
och mönsterdesign på Formakade­
mien i Lidköping.
”Designprogrammet kunde för mig inte bli
bättre. Jag fick en bred och meriterande
utbildning som skapat många möjligheter för
mig. Som pricken över i fick jag uppleva en
fantastisk gemenskap med både elever och
lärare, som skapade trygghet, uppmuntran
och inte minst möjligheten att få påverka!”
Estetiska programmet
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet – internationell profil – inriktningar ekonomi och juridik
Världen som arbetsfält !
Är Ekonomiprogrammet något för dig?
Har du ambitionen att syssla med
ekonomi, företagande eller entreprenörskap i framtiden? Tycker du att det är
intressant med samhällsfrågor, juridik
eller resursanvändning? Tror du, precis
som vi, att framtidens företagare ser hela
världen som sitt arbetsfält och därmed
behöver språkkunskaper och förståelse
för omvärlden? Då är Ekonomiprogrammet något för dig. Från och med hösten
2011 har vi ett nytt ekonomiprogram på
skolan. Inom det nya programmet kan
du välja mellan inriktningarna ekonomi
eller juridik.
Undervisning på engelska
En del av undervisningen sker på engelska av lärare med engelska som modersmål. Det ger dig unika kunskaper och
färdigheter i språket som är till stor nytta
om du vill arbeta eller studera i ett annat
land. Alla lärare i moderna språk har
undervisningsspråket som modersmål,
vilket innebär att du får aktiv språkträning och unika kunskaper om landets
kultur, seder och bruk.
Utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en
internationell resa under studietiden.
Målet är att få nyttig språkträning och
uppleva landets egenart inom kultur,
historia, skolsystem och fritid.
Språkdiplom underlättar
internationella studier och arbete
Internationellt erkända språkdiplom är
bevis på dina kunskaper och är ofta ett
krav vid intagning till universitet eller vid
anställning utomlands. Vi förbereder dig
för examina i engelska, tyska, franska och
spanska. Språkdiplomen är frivilliga och
kostnadsfria.
Skolan och omvärlden
All utbildning förutsätter motivation,
engagemang och verklighetsanknytning.
Därför samverkar vi så långt det är
möjligt med det omgivande studie- och
yrkeslivet, exempelvis Högskolan Väst,
Innovatum, Trollhättans Radio, Konsthallen och olika lokala företag.
Vi anordnar FN-rollspel, där vi bryter
ämnes- och klassgränserna och arbetar
tematiskt för att se sammanhang och få
förståelse för den värld vi lever i. Detta
gör att du förändras och utvecklas – precis som världen.
Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden.
Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och
Sports Club. Gemensamt för dem alla är
att de bidrar till att stärka vi-känslan
och göra vistelsen på skolan ännu
roligare.
Nils Lunneryd
Samhällsvetenskapsprogrammet
med internationell profil (ekonomi).
Läser vetenskapsteori vid Lunds
universitet.
”Mina tre år på Folkuniversitetets
Gymnasium i Trollhättan gav mig mer
än bara en bra utbildning. Omgivningen,
engagemanget och lärarnas uppmuntran
gav mig självförtroende och insikter som
utvecklat mig som person.”
Fria
språk­
kurser
Som elev på skolan kan
du under din fritid helt
kostnadsfritt läsa
kvällskurser i kinesiska,
japanska, italienska och
ryska i mån av plats.
Omgiven
av kultur
Som elev hos oss är du
praktiskt taget omgiven
av kultur. Biblioteket,
Hebeteatern, Konsert­
hallen och andra arenor
för kultur arrangerar nära
400 evenemang om året.
Mitt i allt detta finns vi!
Rabattkort
Som elev hos oss får du
ett rabattkort som ger
dig reducerat pris på
Kulturhusets evenemang,
Arena Älvhögsborgs
moderna gym samt en
rad caféer, affärer och
butiker i staden.
Laptop
– en själv­
klarhet
Som elev hos oss får du
arbeta med en egen
Macbook under dina tre
studieår – för oss är
datorn ett självklart
pedagogiskt redskap och
en förutsättning för lika
villkor för eleverna.
Utlands­
resor
ger insikt
Som elev hos oss får du
under din studietid resa
utomlands för att upp­
leva andra länders kultur,
historia och samhälle.
Kunskap förändrar
Det börjar med en tanke, en idé. En enskild individs vilja
att åstadkomma något – litet som stort. Efter tre år hos
oss lämnar du skolan med ökade kunskaper, nya insikter
och lärorika erfarenheter – väl förberedd för livet efter
skolan och redo att anta nya utmaningar. Vi kommer att
göra vårt yttersta för att du ska få en så bra gymnasieutbildning som möjligt. Resten är upp till dig.
Garvaregatan 13
Box 133
461 23 Trollhättan
Tel: 0520 - 50 50 65
gymnasium.trollhattan @ folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/trollhattansgymnasium
Download