Ord och begrepp Hinduism. • samsara = återfödelsens kretslopp

advertisement
Ord och begrepp Hinduism.
• samsara = återfödelsens kretslopp
• atman = själen, det som förs vidare in i nästa återfödelse.
• Brahman = världssjälen och namnet på den högsta guden
• karma = resultatet av handlingar, ger +/- som sedan avgör din återfödelse.
• dharma = plikt, det rätta, lag, normer, stöd
• sanskrit = religiöst språk inom hinduismen
• Om/aum = heligt ljud, urljudet. Detta är ett ord som man använder när man
mediterar.
• De fyra vedaskrifterna = heliga skrifter, ca. 1200 fvt
• Upanishaderna = heliga skrifter, ca. 800 fvt
• Bhagadvadgita = helig skrift som sammanfattar mycket av det som skrivits tidfigare.
ca. 300 fvt.
Download