Slide 1 - nikkemedia.fi

Observation
Observation
• En av de mest bekanta stärnbilderna på
himlen är Karlavagnen, eller Ursa Major
(Stora björnen)
• Karlavagnen vrids under sin nattliga
vandring kring Polstjärnan.
Observation
Observation
• Stjärnbilden form förändras inte, varken
under ett dygn eller under hela året.
Observation
Undersökning
• Hur kommer det sig att stärnornas läge är
oförändrat, trots att Jorden läge i
förhållande till dem ändras under årets
lopp? I en skog förändras ju trädens lägen
i förhållande till varandra, då betraktaren
rör på sig. Desto mera ju närmare träden
befinner sig och hur mycket man ändrar
sin observationsriktning.
Undersökning
Undersökning
• Det är svårt att finna ett svar åtminstone
med enklare observationsinstrument.
Därför har himlakropparna under
historiens lopp indelats i fyra kategorier,
Solen, Månen och planeterna och de
stationära fixstjärnorna. En förklaring till
varför fixstjärnorna inte rör på sig måste
man söka i olika källor. Egna
observationer räcker inte till.
Förklaring
• Det finns åtminstone två möjliga logiska
förklaringar
1.Stjärnornas positioner är verkligen
oföränderliga i förhållande till varandra. Så
trodde man länge. Man tänkte sig att
stjärnorna var fästa vid himlavalvet.
Förklaring
Förklaring
2. Stjärnorna är så avlägsna att förändringar i
deras inbördes lägen är svåra att se trots
Jordens rörelse under årets lopp. Dessutom
trodde man länge att Jorden låg i centrum av
universum. Betydelsen av Jordens rörelse i
sin bana klarnade först då man började
förstå sig på Solsystemets uppbyggnad och
funktion på 1500-luvulla.
Förklaring
• Detta fenomen som kallas parallax, är så
obetydligt till och med för de mest
närbelägna stjärnorna att man kunde
observera det med optiska
precissioninstrument först år 1836. Den
årliga parallaxen för vår närmaste
stjärngranne motsvarar en avvikelse på 5
mm betraktat på avståndet 1 km.
Mätningarna som visade effekten utfördes
av tysken Friedrich Bessel.
Förklaring
En utvidgad förklaring
• I Vetenskapscentret Heureka finns en
modell av stjärnorna i Karlavagnen.
Modellens skala i förhållande till den
riktiga stjärnkonstellationen är 1:60 000
000 000 000 000
• 1 cm i Heurekamodellen motsvarar 600
000 miljoner kilometer.
• Nu kan man undersöka hur stjärnbilden
skulle se ut från någon annan riktning än
betarktat från Jorden.
En utvidgad förklaring
En utvidgad förklaring
• Man kan förflytta sig inom Heurekas
utställningar och behändigt ”betrakta”
Karlavagnen ur olika riktningar.
Stjärnbilden utseende är inte längre det
gamla vanliga.
• Här följer en video som visar hur man kan
studra Karlavagnen i Heureka