Slide 1 - nikkemedia.fi

En utvidgad förklaring
• I Vetenskapscentret Heureka finns en
modell av stjärnorna i Karlavagnen.
Modellens skala i förhållande till den
riktiga stjärnkonstellationen är 1:60 000
000 000 000 000
• 1 cm i Heurekamodellen motsvarar 600
000 miljoner kilometer.
• Nu kan man undersöka hur stjärnbilden
skulle se ut från någon annan riktning än
betarktat från Jorden.
En utvidgad förklaring
En utvidgad förklaring
• Man kan förflytta sig inom Heurekas
utställningar och behändigt ”betrakta”
Karlavagnen ur olika riktningar.
Stjärnbilden utseende är inte längre det
gamla vanliga.
• Här följer en video som visar hur man kan
studra Karlavagnen i Heureka