Riktlinjer för poster

advertisement
Riktlinjer för poster till Flisa kongress
1. Allmänt


Använd med fördel korta texter och illustrationer.
Korrekturläs och be gärna en kollega göra detsamma.
2. Format

Vårt format för posters är 70x100 cm. För tryckning ansvaras generellt inte.
3 Layout

För layouten brukar lärosäte/landsting/kommun eller motsvarande tillhandahålla en
mall som med fördel kan användas.
4. Disposition
Nedan är ett förslag till disposition. Beroende på ämne kan upplägget anpassas.
Författare: Huvudförfattare först, sedan medförfattarna i bokstavsordning, sorterat på
efternamnet. I direkt anslutning till namnen bör arbetsplats framgå (ex: lärosäte, landsting,
forskningscentrum/avdelning).
Titel: Försök att hitta en tilldragande och talande titel som fångar ditt ämne. Den ska vara
tydlig, lättläst och max tre rader.
Introduktion: Kort inledning som kan innehålla syfte eller målformulering.
Metod: Beskriv metod mycket kort. Den intresserade kan fråga eller läsa sig till mer
information från annat håll.
Resultat: Presentera resultatet kortfattat. Använd gärna tabeller och diagram. När fotografier
eller andra illustrationer används, placera bildtexten under bilden.
Referenser: Referenser används vid behov, endast de viktigaste.
Logotyper: Logotyper för medfinansiärer, partnerföretag eller kontaktuppgifter till författare
placeras längst ner på den vetenskapliga postern. Följ mallens innehållsrutor.
Fotografier: Om du vill använda bilder var noga med att kontrollera upphovsrätten.
Om postern har ett vetenskapligt fokus kan postern kan även kompletteras med slutsats,
diskussion och eventuell fortsatt forskning om det finns viktiga resultat att förmedla.
5 Kom ihåg!
Förbered gärna ett informationsblad/folder med mer information om ditt projekt (t ex en A4sida som kopia på din poster).
Download