Komponenter Söderåsen: Uppgiftsfördelning: Beteckning: Storlek

advertisement
Komponenter Söderåsen:
Objektsspecificering:
enl. komponentmanual 3.2
Uppgiftsfördelning:
Beteckning:
Storlek:
Antal:
Beställare:
Uppdragstagare:
Skylt stor, fristående
IS.1
840 * 2000 mm
8
* tillhandahåller färdiga texter (sv),
fotografier, karta m m
* tillhandahåller flertalet illustrationer
* översätter till engelska och tyska
se bilaga 1b
* gör ett tiotal illustrationer och symboler
* layoutar
Skylt lutande, bred, fristående
IL.1
840 * 300 mm
14
* tillhandahåller färdiga texter (sv) och
illustrationer
* översätter till engelska
* layoutar
se bilaga 1b
100 * 210 mm
1 (3)
* tillhandahåller färdiga texter (sv),
illustrationer, fotografier, karta m m
* översätter till engelska och tyska
* layoutar
se bilaga 1b
Upphandling skyltar & folder
Folder
Download