Springmask - information till föräldrar

advertisement
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-69193
Fastställandedatum: 2015-02-20
Revisionsnr: 2
Giltigt t.o.m.: 2018-02-20
Upprättare: Agneta A Midendal
1(1)
Fastställare: Signar Mäkitalo
Springmask - information till föräldrar
Smittämne
Enterobius vermicularis, en rundmask.
Sjukdom
Mycket vanlig maskinfektion i ändtarmen. Ofta utan symtom.
Framför allt barn kan få analklåda, särskilt på kvällen och natten, då masken vandrar ut
och lägger ägg.
Inkubationstid: 2-6 veckor
Reservoar: Människa
Överföring
Vanligast är direkt smitta med ägg från ändtarm via fingrar till mun. När man river sig
ansamlas äggen på fingrar och under naglar. Självinfektion är vanlig. Mindre vanlig är
indirekt smitta via sängkläder, underkläder, handdukar eller liknande. Luftburen smitta
har sannolikt liten betydelse. Ägg kan finnas i damm och kan inandas och sväljas. Äggen
kan överleva utanför människan i ca två veckor. Även sexuell smitta kan förekomma
Provtagning
Påvisa ägg i ändtarmsområdet. Enklast fångas de upp på en tejpremsa, som trycks mot
ändtarmsöppningen. Tejpremsan fästs på objektglas. Provtagning bör helst ske på
morgonen före tvätt och påklädning.
Behandling
Behandlingen syftar till att avbryta fortsatt produktion av de smittsamma äggen.
Vanquin® (receptfritt). Finns som tabletter eller mixtur. Engångsdos. Eventuell
behandling av hela familjen samtidigt. Behandlingen upprepas efter 2-3 veckor.
(OBS! Avföringen färgas röd!)
Vermox® (receptbelagt). Finns som tabletter eller mixtur. Engångsdos. Eventuell
behandling av hela familjen samtidigt. Behandlingen upprepas efter ca 2 veckor.
Hygien
Noggrann handtvätt efter toalettbesök. Övervaka och hjälp de mindre barnen. Flytande
tvål. Egen handduk alt. engångshanduk. Kortklippta naglar. Undvik att bita på naglar eller
suga på fingrar. Samtidigt med behandling rekommenderas byte av underkläder,
sovdräkt, lakan, handdukar etc. I övrigt allmän god hygien
bland annat rengöring av toalett, noggrann dammsugning, speciellt i sovrum.
Mottaglighet
Allmän. Ingen immunitet uppstår efter infektion.
Mer information
Mer information hittar du på vår webbsida www.regiongavleborg.se/smittskydd
under rubriken Förskolan-Skola. Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss
på Smittskydd, telefon 026- 15 53 08.
Utskriftsdatum: 2017-01-03
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards