Stab - Anders Bergenek och Alexandra Landin

advertisement
Kommunövergripande stabens arbete
Alexandra Landin alexandra [email protected]
Anders Bergenek [email protected]
När telefonen ringer 00.00
• Skapa preliminär lägesbild
• Bedöma risker
• Uppstart av stab
• Lokal
Stabsarbetet 02.00
• Stabspersonal på plats
• Samverkan
• Skydda befolkningen
• Upprätthålla viktig
verksamhet
Löpande stabsarbete
• Lägesbild, omfall, kommunikation,
upplysning, samordning och dokumentation
• Ledningsgrupp
• Samverkan
Krisledningsnämnden
löpande informerad
Avveckling av staben
• Beslut av kommunchef
• Presskonferens
• Beredskap i hemmet
Lärdomar
• Uthållighet
• Rätt kompetens
• Upplysningen
• Interna kommunikationen
Framgångar
• Snabb start/hög bemanning
• Professionell, eftertänksam attityd
• Entusiasm
• Samverkan
Krisledningsnämnd
Kommunchef
Ledningsgrupp
Stab
Förvaltningar
Bolag
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards