pressmeddelande

advertisement
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 15 januari 2008
Designens hus på Telefonplan får sin första hyresgäst
SITE, ett scenkonstcentrum bestående av bland annat Moderna Dansteatern
och Loco Motion, blir den första hyresgästen i Designens hus. Därmed får
AP Fastigheters lokaler på Telefonplan ännu en kreativ hyresgäst. SITE flyttar in
under januari.
SITE är ett nytt scenkonstcentrum i Stockholm för de fria scenkonstnärerna. I Designens hus på
Telefonplan, mitt emot Konstfack, kommer SITE att hyra kontor och en produktionshall särskilt anpassad
för produktion av dans, performance och experimentell teater. Under januari flyttar ett antal konstnärer
och scenkonstnärliga verksamheter in i de nya lokalerna.
Genom att SITE flyttar in på Telefonplan fortsätter området att utvecklas enligt AP Fastigheters vision om
ett centrum för design och nyskapande verksamheter.
– SITE blir ett perfekt inslag och komplement till våra övriga hyresgäster i området, säger Johanna
Lindberg, projektledare på AP Fastigheter. Varje ny hyresgäst med en kreativ verksamhet bidrar till att
Telefonplans nya identitet förstärks så vi är naturligtvis mycket nöjda över att SITE har valt Telefonplan
och Designens hus.
SITE verkar för internationalisering och skapande av turnéproduktioner på svensk och internationell
nivå. Nu flyttar de in i Designens hus med två av sina verksamheter – Moderna Dansteatern och Loco
Motion. De kommer även att erbjuda öppna repetitioner och möjlighet att se hur scenkonstnärerna
arbetar.
För mer information, kontakta:
Johanna Lindberg, projektledare marknad
AP Fastigheter
Tel: 0709-681 751
E-post: [email protected]
Åsa Edgren
Loco Motion
Tel: 0733-24 11 14
E-post: [email protected]
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 38 miljarder
kronor per den 30 september 2007. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal
expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är
beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Telefonplan,
Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men
också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden,
men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park. Mer information om
AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se.
Download