Risker, möjligheter och utmaningar i samband med miljösanering av

Risker, möjligheter och utmaningar i samband med miljösanering av Valdemarsviken SGF:s Riskkommitté Seminarium 2013-­‐10-­‐21 PROGRAM
09:00-­‐10:00 Registrering, Kaffe 10:00-­‐10:15 Introduk9on 10:15-­‐10:30 Översiktligt om geoförhållanden Håkan Garin, Geoverkstan 10:30-­‐10:45 Projektets bakgrund, historik Thomas Örnberg, V-­‐vik kommun 10:45-­‐11:00 Miljöhänsyn Magnus Kviele, Länsstyrelsen 11:00-­‐11:15 Fyra entreprenader Marcus Dahlström, DEC 11:15-­‐11:30 Kommunens projekthantering Thomas Örnberg, V-­‐vik kommun 11:30-­‐11:45 Kontroller och uZörande Lars Blomgren, Hifab 11:45-­‐14:00 Lunch och fältbesök Buss 9ll Grännäs 14:00-­‐15:00 Diskussion om riskbilden Disk.ledare Bo Berggren 15:00-­‐15:15 Kaffe 15:15-­‐16:00 Diskussion och avslutning Bo Berggren, SGF Riskkommi?é Erland Olausson, V-­‐vik kommun Disk.ledare Bo Berggren Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
2
Introduktion
Seminariet fokuserar på risker:
•  Geotekniska
-  Vilka risker finns med att utföra en massiv KCpelarinstallation i lös lera och branta slänter?
•  Miljötekniska
-  Är de miljötekniska riskerna väl
omhändertagna?
-  Spridning av miljöfarliga och giftiga ämnen
under utförandet och på lång sikt.
-  Hållbarhet?
-  Vad hade hänt om man inte utfört saneringen?
Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
3
Introduktion
Seminariet fokuserar på risker:
•  Allmänteknik
-  Har alternativa tekniska lösningar diskuterats?
Är den valda lösningen vald med tanke på
miljötekniska eller ekonomiska risker?
•  Kontraktuella
-  Har alla eventuella händelser formulerats?
•  Ekonomiska
-  För samhället och medverkande parter
-  Hur har de ekonomiska riskerna hanterats?
Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
4
Introduktion
Seminariet fokuserar på risker:
•  Projekthantering
-  Hur bör riskerna hanteras i projektering,
upphandling och utförande?
•  Arbetsmiljö
-  Under utförandet
•  Samhällsmässiga/politiska
-  Förtroende
Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
5
Introduktion
!
Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
6
Introduktion
!
Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
7
PROGRAM
09:00-­‐10:00 Registrering, Kaffe 10:00-­‐10:15 Introduk9on 10:15-­‐10:30 Översiktligt om geoförhållanden Håkan Garin, Geoverkstan 10:30-­‐10:45 Projektets bakgrund, historik Erland Olausson, V-­‐vik kommun 10:45-­‐11:00 Miljöhänsyn Magnus Kviele, Länsstyrelsen 11:00-­‐11:15 Fyra entreprenader Marcus Dahlström, DEC 11:15-­‐11:30 Kommunens projekthantering Thomas Örnberg, V-­‐vik kommun 11:30-­‐11:45 Kontroller och uZörande Lars Blomgren, Hifab 11:45-­‐14:00 Lunch och fältbesök Buss 9ll Grännäs 14:00-­‐15:00 Diskussion om riskbilden Disk.ledare Bo Berggren 15:00-­‐15:15 Kaffe 15:15-­‐16:00 Diskussion och avslutning Bo Berggren, SGF Riskkommi?é Disk.ledare Bo Berggren Riskseminarium i Valdemarsvik 2013-10-21
8