Miljöteknikmingel 2015 - Uni

advertisement
Mot grönare försörjningskedjor:
Med samarbete kommer man längre!
Uni Martinsen
Logistik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Miljöteknikminglet 2015
Miljön och logistiken
Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör
till kund på ett kostnadseffektivt sätt och till en hög service.
Lager
Butik
Varför grönare logistik?
Transportsektorn står för 20% av EUs
utsläpp av växthusgaser (EEA, 2014)
Enda sektorn som inte minskade utsläpp av
växthusgaser 1990-2013 (EEA, 2014)
Logistikftgs erbjudande
Val av samarbetspartners
Ecodriving
Miljöledningssystem
Utformning av logsitikupplägg
Transportplanering
Kombination av transportslag
Energidata
Emissionsdata
Miljöklassade fordon
Drivmedel
Erbjudande och efterfrågan
4.5
Medelvärden
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
Varuägarnas efterfrågan Källa: Martinsen och Björklund (2012)
Miljöåtgärder
Exempel på miljöåtgärder:
LOGISTIK-
•
•
•
•
VARUÄGARE
FÖRETAG
•
•
•
•
Bränslen
Fordonsteknik
Transportslag och intermodala transporter
Beteendemässiga aspekter (t.ex. ecodriving)
Transportplanering
Design av logistiksystem
Miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS)
Emissionsdata
2
LSP
Category 1: Offerings or requirements
on the logistics market
1
3
Category 2: Precondition for
contract
1
SHIPPER
Category 3: Part of on-going
relationship
Källa: Martinsen och Huge-Brodin (2014)
1
2
3
2
LSP
1
Category 1: Offerings or requirements
on the logistics market
1
3
Category 2: Precondition for
contract
SHIPPER
Category 3: Part of on-going
relationship
Källa: Martinsen och Huge-Brodin (2014)
Makt och miljö i relationen?
I en relation mellan logistikföretag och
varuägare där varuägaren har maktövertaget
så är det varuägarens miljöambitioner som
avgör vilka miljöåtgärder som inkluderas i
relationen.
Vad innebär maktbalansen?
Miljöambitionen i relationer mellan logistikföretag och varuägare
Varuägaren kan
ställa krav.
Byte av logistikftg?
HÖG
2
GOING GREEN
GOING
MANIPULATE
GREY
TO BE GREEN
FORCE TO
BE GREEN
3
Stor potential!
Krav samt
samarbete.
Varuägaren
LÅG
Lagstiftning
krävs?
1
4
LÅG
HÖG
Logistikföretaget
Logistikföretaget
maktlöst?
Poängtera
ekonomiska fördelar!
Tack!
Kontakt: [email protected]
Download