Mindre inflytande över din egen arbetstid Sämre villkor

advertisement
v
Ditt nya kollektivavtal
Det börjar med dig
Vår idé
Det här stod på spel
- Arbetsgivarverkets krav
Inga fastställda löneökningar
Tillsvidareavtal
Inget slutdatum
=
Mindre inflytande
Mindre
inflytande
över din egen
arbetstid
Läkarvård
Begränsad ledighet
Sämre villkor
Flyttersättning
Läkemedel
Våra krav
1.
En bättre arbetsmiljö
2.
Gott ledarskap
3.
Löneökningar
- I relation till ditt stora ansvar
- För ett hållbart arbetsliv
- Rimliga krav på chefer
Lön i relation till ansvar
En hållbar arbetsmiljö
Ett fungerande
ledarskap
Så hur gick det?
Resultat lön
• 2,2 procent i löneavtalet
• Slutdatum i avtalet
• Fortsatt valfrihet av förhandlingsmodell
• Uppräkning av semestergarantin
Resultat arbetsmiljö
• Höjda ambitioner för arbetsmiljön
• Utbildningar för att förebygga stress
• Stöd för chefer i arbetsmiljöarbetet
Det här händer nu
Avtalsrörelsen 2017
Download