Namnet PEAK syftar på toppen av energiförbrukningen…

advertisement
Allt vi gör i dag påverkar oss i
framtiden!
Varför startades PEAK?
Startades av John B Philips i Los
Angeles, Kalifornien p.g.a. deras
energisituation.
I Kalifornien har de ont om inhemsk
energi och John B Philips ville få
invånarna att börja spara energi för att
undvika ”blackouts”.
Genom personliga kontakter i Nacka
fick John B Philips igång ett samarbete
kring hållbar utveckling inom energi.
Namnet PEAK syftar på toppen av energiförbrukningen…
…och den ska vi kapa.
Hur ska vi göra?
Mål: att kapa toppen av
energiförbrukningen genom
att sprida ut
energianvändningen under
dygnet, samt minska den
totala förbrukningen.
Metod: undervisa elever
samt samarbeta med
hemmen och energibolagen.
PEAK i Nacka vill undervisa eleverna i hur man sparar
energi genom att använda det amerikanska materialet
anpassat till svenska behov.
Vi ser möjligheter att kombinera PEAK-frågor tillsammans
med det vi redan arbetar med i NTA och i Naturskolan.
Följande material finns på engelska:
Läromaterial: Student Energy Actions
Elevmaterial: The Bulbman Energy Sucker
Lärarhandledning och elevlaborationer finns nu också översatt
till svenska.
Dessutom finns det en amerikansk hemsida:
www.peakstudents.org
Fyra elevaktiviteter för besparing
•Minska elförbrukningen
- Eljakten, stäng av när det går
Tänk på att apparater på ”stand by läge” drar energi.
•Sprida elanvändandet över dygnet och året
- Tänk på att sprida ut energiförbrukningen under dygnet. Fyll
disk- och tvättmaskiner innan användning.
•Spana efter energisnål teknologi
- Tänk på att använda energisnåla apparater.
•Planera för en framtid med hållbara energilösningar
- Använd förnyelsebar energi i så stor utsträckning som du kan
t.ex. solceller, vind- och vattenkraft.
Download